html_5 Status på indsatsen mod corona-virus i kommunen
Back
Mobiltop 1
08.04.2020 | Af: Kanal Frederikshavn

Status på indsatsen mod corona-virus i kommunen

Sundhedsberedskabsledelsen og –personalet i Frederikshavn Kommune arbejder på højtryk for at mindske risiko for corona-smitte. Her er en status efter de første fire uger.

Artikelbanner 1

Som Danmark afslutter fjerde nedlukningsuge, kan personalet inden for ældre- og socialområdet i Frederikshavn Kommune se tilbage på en ekstremt hård tid. Heldigvis ser de nationale tiltag ud til at lykkes med at reducere smitten – en udvikling, man også kan se i Frederikshavn Kommune, hvor der p.t. ingen smittespredning er på plejecentrene.

- Men selvom myndighedernes tiltag og vores fælles indsats ser ud til at virke, og en forsigtig genåbning er på vej, er det utroligt vigtigt, at vi gør alt, hvad der er i vores magt, for at begrænse smitten mest muligt. Det har vi arbejdet hårdt på, og arbejdet fortsætter ufortrødent, siger Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune.

Arbejdet med at koordinere indsatsen i Frederikshavn Kommune sker ud fra en sundhedsberedskabsplan, der sikrer, at alle informationer, vejledninger og retningslinjer fra myndighederne formidles videre og efterleves. Derfor mødes ledelsen nu digitalt alle hverdage og i weekender, når det er nødvendigt.

- Det er de centrale myndigheder, Sundhedsstyrelsen og Statens Serums Institut, der udstikker retningslinjer. De retningslinjer følger vi til punkt og prikke. Det bliver vi ved med, og det ser indtil videre ud til at have en god effekt mod smittespredning i vores kommune. Men vi skal huske på, at der kan være lang vej endnu, siger social- og sundhedsdirektør, Rikke Albrektsen.

Fokus på smittespredning

Netop at forebygge smittespredning er et af de områder, som man har særligt fokus på i Frederikshavn Kommune. Arbejdet med at minimere antallet af smittede sker ved at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og samarbejde med Infektionshygiejnen, som er en særlig enhed under Aalborg Universitetshospital.

- Vores sundhedsfaglige personale er uddannet i - og arbejder hele tiden med - at bryde smittekæder. Eksempelvis har vi skærpet fokus på håndhygiejne og principper for rent og urent arbejde. Samtidig bliver medarbejdere hjemme ved de mindste symptomer på smitte og bruger værnemidler ved det mindste tegn på, at en borger er smittet. Vores brug af værnemidler følger fuldt ud myndighedernes anvisninger – både når medarbejderne bruger og ikke bruger værnemidler, fortæller Rikke Albrektsen.

Det er Region Nordjylland, der har ansvaret for at teste, og der testes nu ved selv milde symptomer. I Frederikshavn Kommune oplever man, at det er muligt at få testet alle de borgere på vores plejecentre og i vores døgntilbud, som har behovet. Det samme med vores medarbejdere. Borgere henvises til test via egen læge, mens nærmeste leder kan henvise medarbejdere med milde symptomer til test på sygehuset. Mulighederne for test er med til at sikre, at borgere ikke smitter personalet eller andre borgere, og at syge medarbejdere ikke smitter borgere eller kolleger.

- Desuden skal vi forhindre smittespredning udefra. Det er derfor vigtigt, at alle står sammen om nøje at overholde myndighedernes besøgsrestriktioner på plejecentre og andre døgntilbud. Så selvom det er barske vilkår, beskytter man bedst sine pårørende ved at overholde dem, siger Rikke Albrektsen.

Beholdningen af værnemidler
Et andet område, som har været i fokus i Frederikshavn Kommune, er lageret af værnemidler. Det ser på nuværende tidspunkt fornuftigt ud.

- For indeværende har vi værnemidler nok i Frederikshavn Kommune. Vi følger vores aktuelle lagerbeholdning tæt for at være sikre på, at vi også har tilstrækkeligt med værnemidler i forhold til vores forventede forbrug fremadrettet. Og vi arbejder løbende på at indkøbe værnemidler, blandt andet hos vores lokale virksomheder. Skulle vi på et tidspunkt stå i en mangelsituation, er der på nationalt plan fastlagt en procedure for, hvordan vi kan få bestilt det nødvendige materiale, fortæller Rikke Albrektsen.

I Frederikshavn Kommune opgør man to gange ugentligt lagerbeholdningen af værnemidler og indberetter til Lægemiddelstyrelsen, som bruger tallene til at skabe det overordnede overblik over værnemiddelsituationen i hele Danmark.

En indsats på personalefronten
Men det er ikke kun værnemidler og smittespredning, der aktuelt har været i fokus. Også antallet af tilgængeligt personale er et område, der for nu ser positivt ud.

- Vi har indtil videre tilstrækkeligt med personale i kraft af vores ordinære bemandingsgruppe. Og vi har gjort en række tiltag for at sikre, at vi fortsat har nok personale, hvis der sker smittespredning i vores kommune, siger Rikke Albrektsen.

Internt er medarbejdere fra områder, som er helt eller delvist lukket ned, trukket ind til eventuelle vagter på plejecentre og botilbud. Her sker der sidemandsoplæring, så medarbejderne bliver oplært og kan varetage opgaver på plejecentre og botilbud, hvis det bliver nødvendigt. Hjemsendte medarbejdere fra andre centre med relevant uddannelsesbaggrund trækkes også ind til oplæring og aflastning af det faste personale. Der gøres altså meget for at sikre, at der er personale nok.

Frederikshavn Kommunen har desuden oprettet en jobbank med mere end 100 kandidater, som man løbende vurderer, og som man har i reserve, hvis behovet for ekstra arbejdskraft opstår. Derudover er der lavet en liste med tidligere ansatte, så det er muligt at indkalde personale, der er gået på pension inden for det seneste år.

- Vi har forberedt os, så godt vi kan. Men det er vigtigt at sige, at der ingen garantier er her. Og trods medarbejdernes gode og ihærdige indsats kan der ske smittespredning og corona-relaterede dødsfald i vores kommune. Vi skal derfor stadig stå sammen hver for sig, og vi skal alle kæmpe videre. Vi nægter at kaste håndklædet over for den sygdom, der kaster skygger over hele verden lige nu, udtaler Birgit S. Hansen.

Indsatsen mod corona-virus har mange elementer, og statussen her kan efterlade læseren med flere spørgsmål.

Læs meget mere her.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2