html_5 Manglende Corona-test kan lukke kommunen ned
Back
Mobiltop 1
04.04.2020 | Af: DEBAT-INDLÆG

Manglende Corona-test kan lukke kommunen ned

Lasse Burholt, Frederikshavn, har skrevet dette indlæg: Her lokalt i Frederikshavn Kommune bør de øverst ansvarlige gå i front og tage ansvar på vegne af de mange ansatte i plejesektoren, som oplever manglende Corona-test af borgere, der udskrives fra sygehusene til eksempelvis plejehjem eller til pleje i eget hjem.

Artikelbanner 1

Det er faktisk i bedste fald hovedrystende, at ansatte i Frederikshavn Kommune - fra flere kanter - fortæller om manglende Covid-19 test af netop udskrevne borgere - direkte til plejesektoren. De samtidige beretninger om manglende værnemidler gør heller ikke noget godt for det umiddelbare indtryk af hele situationen lige nu.

Er helt sikker på, jeg ikke er den eneste bekymrede medborger, der både direkte og indirekte er blevet gjort bekendt med en i værste fald foruroligende situation.

Hvis der fortsat ikke gøres noget aktivt for at kræve test af især ældre borgere, men i særdeleshed også alle øvrige borgere, der udskrives til plejebehov i midlertidig aflastning, direkte i eget hjem eller udskrives direkte tilbage til både kommunale og private bosteder, så undergraves alle de øvrige tiltag, vi hver især må forholde os til. De tiltag, vi alle på bedste vis efterlever hver eneste dag:

Vi, der ikke må besøge ældre pårørende på plejehjemmene, eller de mange som oplever at være afskåret fra at besøge bosteder eller på anden vis drage omsorg for plejekrævende familie og venner i deres eget hjem.

Uden de helt essentielle tests af nævnte medborgere bringes både deres ve og vel i fare - men samtidig øges risikoen for at smitte personalegrupperne betydeligt. I værste fald betyder det både et behov for at hente folk ind udefra, som er helt bag ud af dansen med de ekstremt vigtige relationer - ligesom der rent økonomisk (igen-igen) pumpes helt unødvendige vikar-udgiftsbyrder ind i det kommunale regnskab.

Velvidende, at vi for tiden nærmest træder alle (og hinanden) over fødderne, når vi ytrer meninger eller stiller spørgsmål til status quo, så skal vi lige et øjeblik minde hinanden om de enorme veksler, der trækkes på helt nære relationer - ligesom vi meget hurtigt kan miste terræn til Corona-smitten, hvis ikke ansvarlige beslutningstagere holder tungen lige i munden.

Får Corona-smitten fat i et lokalt plejehjem eller et helt team af ansatte, er det ensbetydende med en betydelig (og i værste fald uoverskuelig) arbejdsbyrde for de mange ansatte i både pleje- og sundhedssektoren, som på sigt kan koste på helt andre konti end dem med kroner og ører.

Jeg har selv en dement far, som vi ikke har set i snart fire uger, og jeg har flere nære familiemedlemmer i 80+ aldersgruppen, der er vant til liv omkring dem; som normalt tager aktivt del i lokalsamfundet - men er helt afskåret fra det vigtige nærvær.

Samtidig er vi en hel del forholdvis unge mennesker, der samtidig er i en øget risikogruppe - med forskellige udfordringer, enten autoimmune diagnoser eller på anden vis er svækket af midlertidig sygdom.

Så inden kommentarsporet sprænger i luften med det sædvanlige fokus helt andre steder end det væsentlige i dette indlæg: Omsorg og omtanke for især de ældre på vore plejehjem og i hjemmeplejen, så lad os gøre hinanden den tjeneste, at vi minder alle dem, vi kender, der hver dag står med hænderne helt nede i risikoen for Corona-smitte, om en vigtig ting:

At de presser på op gennem rækkerne, så de øverste ansvarlige tager handling på det.

Det skal ikke blot (som vanligt) blive ved snakken hen over overdragelserne eller galopere på vandrørene. Lige nu kan vores politikere jo passende trække i mundbindet, putte spritten i lommen og gøre plejepersonalet og hjemmeplejen selskab, så de kan følge og se, hvordan hele butikken er skruet sammen helt ud i yderste led. Netop nu, hvor rigtig mange måske endda har tiden til det.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2