html_5 Markant ændret bolig-projekt på Rimmensgade
Back
Mobiltop 1
04.04.2020 | Af: Michael Frederiksen

Markant ændret bolig-projekt på Rimmensgade

Frederikshavn Kommune har nu modtaget et markant ændret skitseforslag til ny boligbebyggelse i Rimmensgade i Frederikshavn, lige ved siden af Føtex.

Artikelbanner 1

Der er tale om nordsiden af Rimmensgade, hvor 2E Group i Aalborg ønsker at bygge i syv etager nærmest Ørnevej, faldende til seks etager ved torvet foran Føtex.

Efter at det oprindelige projekt havde været igennem foroffentlighedsfasen, sagde politikerne i Plan- og Miljøudvalget nej til facadepåhængte altaner ud mod Rimmensgade. Der måtte kun være franske altaner.

2E Group er dog af den overbevisning, at udleje/salg af lejligheder uden direkte mulighed for udeophold er umuligt. For at fastholde de udvendige altaner til lejlighederne mod Rimmensgade foreslår ejeren derfor nu at ændre projektskitsen væsentligt ved helt grundlæggende at flytte den store del af bebyggelsen, der tidligere var placeret i nyt vejskel langs Rimmensgade, til skel mod Føtex' butiksbygning.

I stueetagen nærmest torvet ved Føtex gøres der fortsat plads til butikslokaler.

Det reviderede projektforslag øger afstanden for den del af bebyggelsen, der har facade mod Rimmensgade til trafikken på Rimmensgade og bebyggelsen på sydsiden af gaden, og det udendørs opholdsareal på terræn bliver solbeskinnet en større del af døgnet. Desuden kaster bygningen i stedet skygge overvejende på Føtex' parkeringsanlæg.

På begge facader indeholder det reviderede projekt udvendige altaner, dog nu med langt større afstand til Rimmensgade. Alle lejligheder får herved mulighed for udeophold på enten altan eller tagterrasse.

De fælles opholdsarealer på tagterrasserne tænkes udstyret med
drivhuse/orangerier, der kan benyttes uanset vejrlig til ophold, dyrkning af grøntsager med mere.

Det oplyses ikke, hvor mange lejligheder det reviderede projekt samlet set indeholder.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2