html_5 Frederikshavnerordning bør straks laves om igen
Back
Mobiltop 1
03.04.2020 | Af: DEBAT-INDLÆG

Frederikshavnerordning bør straks laves om igen

I debatten om den ny frederikshavnerordning har næstformand Ove Christensen, Frederikshavn Golfklub, skrevet dette indlæg:

Artikelbanner 1

De tre golfklubber i Frederikshavn Kommune sender 800.000-900.000 kroner videre til andre foreninger, eller direkte i kommunekassen, efter vedtagelsen af den nye frederikshavnerordning. Det får altså meget stor betydning for vores sport, at Frederikshavn Kommune har lavet om på Frederikshavnerordningen.

Frederikshavn Golfklub deltog i hele processen vedrørende den nye frederikshavnerordning. I selve høringsfasen til den nye ordning fremlagde Kultur- og Fritidsudvalget sammenligningstal fra andre kommuners tilskud til golfklubber for at prøve at dokumentere, at golfklubberne i Frederikshavn Kommune fik alt for meget i tilskud.

Problemet var bare, at man ikke kan sammenligne æbler og pærer, idet i andre kommuner stiller man for eksempel golfarealer til rådighed for næsten ingen penge, det vil sige indirekte tilskud, mens eksempelvis Frederikshavn Golfklub betaler i nærheden af en halv million kroner i leje af golfarealerne.

Man kan sige FGK's problem er, at Frederikshavn Kommune ikke stiller en golfbane til rådighed for vores over 900 medlemmer, mens der i kommunen er for mange millioner kroner idrætshaller med videre, som stilles til rådighed for de sportsgrene, der dyrkes som indendørs sportsgrene.

Desuden ville man have indsat et loft, så golfklubberne kun kunne få maksimum 30.000 kroner i årligt tilskud. Hvem har lige udtænkt denne begrænsning? Loftet blev efter protester fra FGK fjernet igen.

I hele processen bad Frederikshavn Golfklub om konsekvensberegninger, men det var forvaltningen ikke i stand til at give os. Det virkede mærkeligt, at man lavede en ny ordning, men man kendte ikke konsekvenserne. Eller ville man ikke skabe panik, før ordningen var fremlagt?

Det er dejligt, at der er nogen, der har haft en god proces med hensyn til udarbejdelse af den nye frederikshavnerordning, men den kan vi slet ikke genkende i FGK. Vi følte ikke i processen, at foreningerne fik den information, der var tilstede hos Kultur og Fritidsudvalget, FUF eller Idrætssamvirke. Den fik vi først efter fremlæggelsen af den nye ordning, og først der gik det op for os, hvad den nye betydning betød for støtte til alle udendørsaktiviteter - bortset fra udendørs bålpladser – nemlig en fjernelse af al tilskud.

Frederikshavn Golfklub deltager gerne i en ny proces vedrørende ændring af den nye frederikshavnerordning, men det skal være en proces, der er ordentlig, gennemskuelig og som viser hvilke konsekvenser en ny ordning vil give.

Og når man så skal i gang med at lave en ny ordning, så lav dog om på de tal, der skal indberettes og de beregningsformler, der anvendes til beregningen af tilskud. FGK er nødt til at betale vores revisor for at være sikker på, at de tal, der skal indberettes, er korrekte, og nogle af opgørelserne kræver mange arbejdstimer for klubbens bestyrelse. Jeg tænker også på de administrative medarbejdere i Kultur og Fritidsudvalget, der skal kontrollere disse tal. Giv dem dog en rimelig mulighed for at gøre deres arbejde.

Keep it simple for alles skyld – også for byrådet i Frederikshavn, så I kan se på en overskuelig måde, hvordan I støtter sporten og fritidsaktiviteter i Frederikshavn Kommune.

Til slut kan man konkludere, at Fritidsloven trænger til en ordentlig omgang. Den er lavet for mange år siden, og den indeholder en forskelsbehandling på offentlig støtte til sports- og fritidsaktiviteter. I Danmark er der vedtaget en lov, der omhandler forskelsbehandling. Den må da også gælde for udendørssporten.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2