html_5 Frederikshavn Gymnasium er på jagt efter ny rekto
Back
Mobiltop 1
11.09.2019 | Af: Michael Frederiksen

Frederikshavn Gymnasium er på jagt efter ny rektor

Frederikshavn Gymnasium søger ny rektor. Ansøgningsfristen er sat til 28. oktober. Det forventes, at den ny rektor tiltræder 1. januar 2020.

Artikelbanner 1

- Jeg synes, Frederikshavn Gymnasium er et godt karrierevalg. Et ambitiøst og progressivt personale, en udviklingsorienteret bestyrelse, et stigende elevtal og en god økonomi er faktorer, der kan få drømme til at blive til virkelighed, mener bestyrelsesformand Gert C. Nygaard.

Rektor er øverste leder og ansvarlig over for bestyrelsen for hele gymnasiets drift. Stillingen er en kombination af mange ting, for eksempel:

- ansvar for elevernes undervisningsmiljø og trivsel
- personaleleder, herunder ansvar for arbejdsmiljø og sikkerhed
- pædagogisk leder
- leder af ledelsesteam og sekretariat
- økonomiansvarlig

Af stillingsopslaget fremgår det, at rektor bør være opmærksom på, at antallet af opgaver i perioder er uendeligt. Der skal prioriteres og skabes overskud til at træffe gode beslutninger. Her står ledelsesteamet og sekretariatet klar både med opgaveløsning og sparring.

Bestyrelsen forventer, at den ny rektor er Frederikshavn Gymnasiums ansigt udadtil, og at vedkommende aktivt markedsfører Frederikshavn Gymnasium, er synlig i lokalmiljøet og netværker med lokalområdets erhvervsliv og andre uddannelsesinstitutioner.

Åbenhed og uddelegering af ansvar er bærende elementer i den måde, hvorpå ledelsen på Frederikshavn Gymnasium praktiseres både nu og i fremtiden. Gymnasiets kommende rektor skal i vid udstrækning betragte ledelse som en teamopgave, hvor åben kommunikation er en afgørende værdi.

Frederikshavn Gymnasium har været uden rektor, efter at Inge Carlé stoppede. I øjeblikket er Per Høberg konstitueret rektor.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2