html_5 Roblon med lavere omsætning end forventet
Back
Mobil-stor 1
16.03.2023 | Af: Michael Frederiksen

Roblon med lavere omsætning end forventet

Roblon realiserede i første kvartal af regnskabsåret 2022/23 en omsætning på 81,3 millioner kroner. Det er tre millioner kroner mere end året før, men dog på et lavere niveau end ledelsens forventninger.

Artikelbanner 1

Den beskedne stigning er sammensat af tilbagegang i produktgruppen FOC på 20 millioner kroner og en fremgang i produktgruppen Composite med 23 millioner kroner.

FOC omfatter kabelmaterialer og kabelmaskiner til "Fiber Optic Cable"-industri, mens Composite er kompositmaterialer til on- og offshore industrisegmenter.

Faldet i FOC-produktgruppen var forventet og skyldes primært, at det amerikanske marked i andet halvår af 2022 var udfordret af COVID19-eftervirkninger. Dette har for Roblons kunder medført for store lageropbygninger, ligesom kunderne har været negativt påvirket af mangel på arbejdskraft og projektforsinkelser.

Fremgangen i Composite skyldes primært et stigende aktivitetsniveau inden for olie og gas offshore, som i henhold til markedsinformationer fra kunder og uafhængige markedsanalytikere forventes at fortsætte de næste tre-fem år.

Geografisk er omsætningen i første kvartal fordelt således:
USA: 27,6 mio. kr.
Øvrige Europa: 20 mio. kr.
Storbritannien: 12,6 mio. kr.
Brasilien: 8,7 mio. kr.
Asien: 6,7 mio. kr.
Italien: 2,3 mio. kr.
Syd- og Mellemamerika: 1,9 mio. kr.
Danmark: 1,5 mio. kr.

Roblons resultat efter skat blev et minus på 4,2 millioner kroner, hvilket er 300.000 kroner bedre end året før. Egenkapitalen pr. 31. januar 2023 lyder på 210,6 millioner kroner.

Den børsnoterede virksomhed fastholder forventningen om en omsætning i intervallet 430-470 millioner kroner i det igangværende regnskabsår.

Roblons hovedkontor ligger på Nordhavnsvej i Frederikshavn. Det har været til salg i tre år. Ifølge Roblon sker der med mellemrum fremvisning for interesserede købere, og processen med salget opretholdes. Der er dog p.t. ikke konkrete købere til domicilet.


Planen er, at selskabets danske aktiviteter skal samles på Roblons faciliteter i Gærum, hvor produktionen og en række administrative funktioner allerede er lokaliseret.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4