html_5 Nordjyske Bank med sit hidtil bedste resultat
Back
Mobil-stor 1
01.02.2023 | Af: Kanal Frederikshavn

Nordjyske Bank med sit hidtil bedste resultat

Nordjyske Bank opnåede sidste år sit hidtil bedste resultat. En stor fremgang i samtlige 12 filialer i Nordjylland med kundetilgang, øget lånelyst og et generelt højt aktivitetsniveau er de primære årsager. Hertil kommer en tabskonto, der takket være nordjysk sund fornuft tangerer et rundt nul, og det er ifølge banken usædvanligt på et tidspunkt, hvor økonomien bremser op og reallønnen falder.

Artikelbanner 1

Nordjyske Bank, der er en del af Ringkjøbing Landbobank, har i dag offentliggjort sit årsregnskab for 2022. Regnskabet viser fremgang på stort set alle parametre, og både bestyrelse og ledelse udtrykker stor tilfredshed med udviklingen i det forgangne år:

- 2022 er et år, der vil blive nævnt i historiebøgerne. Inflationen steg allerede kraftigt i 2021, og vi vidste, at 2022 vil blive præget af renteforhøjelser fra en lang række centralbanker. Derefter kom den frygtelige krig i Ukraine i februar, og den skubbede yderligere på inflationen med stigende priser på energi og en lang række råvarer, siger bankdirektør Claus Andersen og fortsætter:

- Under normale omstændigheder vil denne udvikling medføre faldende aktivitet i samfundet blandt andet med stigende arbejdsløshed til følge. Det har vi kun set i mindre grad. Samtidig har danskerne og ikke mindst nordjyderne udvist en stor grad af rettidig omhu. Eksempelvis er fødevarepriserne steget med 15 procent, men danskerne har omlagt deres forbrug fra blandt andet dyrere mærkevarer til billigere produkter og har herved sparet 10 procent. Samtidig har vi formået at skære ned på energiforbruget, og det har samlet set betydet, at vi har mærket reallønsnedgangen mindre. Nordjyderne og nordjyske virksomheder har for størstedelens vedkommende en solid økonomi, og det er altså godt gået.

Meget højt aktivitetsniveau
Claus Andersen understreger, at banken står last og brast med nordjydernes økonomi, og at det positive årsregnskab er et udtryk for, at det stadig går godt i Nordjylland. Bankens indtægter er steget med 18 procent til 2,86 mia. kr., mens udgifterne er steget med ni procent til 891 mio. kr. Det giver et basisresultat før nedskrivninger på udlån på 1,97 mia. kr. Den høje vækst kommer både fra overtagelsen af dele af SEB og fra fremgang i samtlige 12 nordjyske filialer. Nye og gamle kunder har medført, at bankens udlån er øget med ikke mindre end 17 procent de seneste 12 måneder, mens indlån er steget med 11 procent. Det peger samlet set på et meget højt aktivitetsniveau:

- 2022 har været et usædvanligt travlt år i banken. Der er mange, der har lagt en ekstra indsats gennem året for at få enderne til at mødes, og vores fornemmeste opgave er jo netop at få kundernes økonomi i balance – både i medgang og i modgang, udtaler Claus Andersen.

Og modgang har der trods afmatning i samfundet ikke været meget af. Bankens samlede nedskrivninger på udlån falder fra 68 mio. kr. i 2021 til to mio. kr. i 2022. Det er helt usædvanligt, og Claus Andersen forventer da også, at nedskrivningerne bliver højere i 2023:

- Under coronaepidemien opbyggede vi en stor buffer til nedskrivninger, og den buffer bygger vi stadig ovenpå, så vi står solidt rustet, hvis vores kunder kommer i problemer i fremtiden. Aktuelt har vi øget vores buffer til 794 mio. kr., konstaterer Claus Andersen.

Den positive udvikling kommer i den grad bankens 26.000 nordjyske aktionærer til gode. I det forgangne år har afkastet været ni procent, og det skal sammenholdes med et generelt faldende aktiemarked i 2022. Og købte man aktier for blot fem år siden for eksempelvis 12.000 kr., så har selvsamme aktier nu en værdi på over 50.000 kr.

Positive forventninger også til 2023
Claus Andersen og den øvrige ledelse ser positivt på det nye år, der er startet. Men sigtbarheden er lavere end for et år siden, og derfor vil sund fornuft og rettidig omhu fortsat være den bedste økonomiske guide:

- Hvis vi kan klare os godt igennem et år som 2022, så er jeg ikke så bekymret for 2023. Men det er svært at forudsige, hvordan udviklingen præcist bliver. Hvor meget mere skal renten op? Vil vi fortsat se et højt aktivitetsniveau i samfundet og en høj beskæftigelse? Vil boligpriser og aktier falde, eller vil vi se et vendepunkt? Det er alt sammen nogle af de vigtige spørgsmål og tendenser, vi følger på daglig basis i banken. Mit bedste bud er dog, at vi vil se et afdæmpet aktivitetsniveau i 2023, vurderer Claus Andersen.

Bankens samlede forventninger til 2023 lyder på et resultat før skat på mellem 1.200 og 1.600 mio. kr.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4