html_5 Gammelt boligprojekt skal igen diskuteres politisk
Back
Mobil-stor 1
01.12.2022 | Af: Michael Frederiksen

Gammelt boligprojekt skal igen diskuteres politisk

Føljtetonen om et nyt boligområde tæt på Nordstrand Camping i Frederikshavn genoptages nu efter nogle års pause. Sagen skal i næste uge drøftes i Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune. Årsagen er, at ansøger ændrer forudsætningen for forslagets oprindelige bygningshøjde på syv meter og nu ønsker en reduceret bygningshøjde på seks meter.

Artikelbanner 1

Helt tilbage i 2009 søgte Nordstrand Camping om tilladelse til opføre luksus-campinghytter. Sagsbehandlingen blev ifølge ejer Mogens Sønderkær syltet af Frederikshavn Kommune, og campinghytterne blev aldrig realiseret.

I februar 2016 begyndte arbejdet med at lave en lokalplan, så der kunne laves 42 hotellejligheder. Lokalplanen blev vedtaget i 2017. Der blev dog aldrig bygget én eneste hotellejlighed.

I november 2018 landede en ny ansøgning på kommunens bord. Nu ville Nordstrand Resort - med direktør Ole Andersen, Andersen & Partners i Aalborg i spidsen - i stedet opføre 42 helårsboliger. Det udløste en del naboklager.

I efteråret 2019 vedtog Plan- og Miljøudvalget lokalplanen, men dog med den væsentlige tilføjelse, at der kun måtte bygges 40 helårsboliger. Peter E. Nielsen, som i dag er formand for Plan- og Miljøudvalget, begærede sagen i byrådet. Han brød sig principielt ikke om, at der blev ændret i lokalplanen flere gange på få år.


Han kaldte det en "omvendt Donald Trump", fordi ejeren af området stille og roligt havde fået en lokalplan igennem, som udviklede sig fra små campinghytter til helårsboliger.


- Donald Trump startede med at sige, at han ville købe Grønland, men det handlede om, at han ville have adgang til Grønland, og det fik han, udtalte Peter E. Nielsen i 2019 til Kanal Frederikshavn.

Sagen endte dog aldrig i byrådet, for byggehøjden blev også sat ned til fire meter, og det var formentlig dråben, som fik bygherren til at trække følehornene til sig. Nordstrand Resort meddelte, at man ikke længere ønskede en ny lokalplan for det 21 hektar store område.


Nordstrand Resort stod dermed tilbage med tilladelsen fra 2017 til at opføre 42 hotellejligheder i op til syv meters højde.

Tre år senere skal politikerne igen drøfte sagen. Nu forsøger Nordstrand Resort at få tilladelse til at bygge op til seks meter høje boliger. Administration vurderer, at det kræver en ny høringsperiode på otte uger.

Ansøger skal før planforslaget sættes i høring udarbejde en vandhåndteringsplan for regnvand for lokalplanforslagets område, da der er kommet ny lovgivning på dette område.

Center for Teknik og Miljø indstiller til politikerne, at anmodning om genoptagelse af lokalplanforslagene imødekommes med en reduceret byggehøjde på maksimalt seks meter og fritliggende enkelthuse.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4