html_5 Pladsmangel i Phønix - vil bruge lokaler på syge
Back
Mobil-stor 1
29.09.2022 | Af: Michael Frederiksen

Pladsmangel i Phønix - vil bruge lokaler på sygehus

Sundhed og Træning i Phønix på Nytorv i Frederikshavn mangler plads. Kommunens administration anbefaler en løsning, hvor Træning bliver på Nytorv, mens Sundhed flytter ind i ledige lokaler på Frederikshavn Sygehus.

Artikelbanner 1

Udflytninger af sundhedsydelser fra regionen, herunder i særdeleshed genoptræning og rehabilitering, har igennem de seneste 15 år udviklet sig i stigende grad, og sætter lejemålet i Phønix under pres.

Derfor skal der enten foretages en renovering/ombygning af Phønix eller udflytning af dele eller alle aktiviteter til andre lokaler.

Sagen behandles politisk i Sundhedsudvalget i næste uge. Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at Sundhed flytter på Frederikshavn Sygehus, mens Træning forbliver i Phønix. Det vil derefter være muligt at opsige aftaler med Frederikshavn Firmaidræts Klub samt Frederikshavn Taxa.

En lokalisering af Sundhed på Frederikshavn Sygehus vil give mulighed for et tættere samarbejde med de regionale behandlingstilbud, hvilket både er til gavn for borgere og personalet. Desuden vil det sikre mere tidssvarende faciliteter og bedre arbejdsmiljøforhold.

På sigt, når den endelige plan for etablering af nærhospitalet foreligger, bør man ifølge administrationen også flytte Træning til sygehuset. På nuværende tidspunkt har Frederikshavn Sygehus kun plads til Sundhed.

Husleje og driftsudgifter koster i dag en million kroner om året på Nytorv. Ved at beholde lejemålet på Nytorv og samtidig indgå et nyt lejemål med Region Nordjylland (Frederikshavn Sygehus) stiger de årlige udgifter til 1,7 millioner kroner. Dertil kommer en anlægsinvestering på 2,1 millioner kroner på sygehuset, der betales over huslejen de næste 10 år, som kontrakten løber.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4