html_5 Dialogmøde: Borgernes idéer tages op politisk
Back
Mobil-stor 1
27.09.2022 | Af: Kanal Frederikshavn

Dialogmøde: Borgernes idéer tages op politisk

I august deltog flere borgere i et dialogmøde med byrådet i Frederikshavn Kommune. Her kunne de tale direkte med byrådsmedlemmerne om, hvad der er de vigtigste emner at handle på ifølge borgerne selv. Nu har Økonomiudvalget besluttet, at de politiske udvalg skal bruge borgernes idéer som inspiration i det politiske arbejde.

Artikelbanner 1

I næste uge har udvalgene de første møder, hvor de kigger nærmere på borgernes idéer. Flere emner blev drøftet på dialogmødet

Nogle af de væsentligste emner, som blev nævnt på dialogmødet, var blandt andet et ønske om at øge trafiksikkerheden omkring skolerne, fremhæve de mange aktiviteter for ældre og synliggøre kommunens uddannelser mere, for eksempel SOSU-uddannelsen.

En af deltagerne var Jytte Astrup på 73 år. Hun syntes, det var fantastisk at få en invitation.

- Det er en god chance for at fortælle, hvad der optager en. Man kan være optaget af tusind ting, men lige nu interesserer jeg mig for bosætning og lokalplaner. Men det er dejligt at fortælle om de idéer, som blomstrer, og som rører sig ude i den virkelige verden, siger Jytte Astrup.

Kommunen havde inden dialogmødet i august sendt 1500 invitationer ud til tilfældigt udvalgte borgere og repræsentanter fra råd og nævn. Pladserne blev tildelt efter først-til-mølle-princippet.

De tilmeldte skulle inden mødet skrive et-fire emner, som de gerne ville drøfte med byrådsmedlemmerne. På mødet blev deltagerne placeret ved flere små borde, og hvert bord blev tildelt et byrådsmedlem som vært for dialogen, hvor de ønskede emner blev diskuteret.

Det er de emner og idéer, som de politiske udvalg nu vil se nærmere på i uge 40.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4