html_5 B&U-udvalg kom ikke i mål med store besparelser
Back
Mobil-stor 1
01.07.2022 | Af: Michael Frederiksen

B&U-udvalg kom ikke i mål med store besparelser

Antallet af børn og unge, som anbringes uden for eget hjem, er markant højere end budgetteret, og det er den primære årsag til, at Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune forventer et merforbrug på 18,1 millioner kroner i år.

Artikelbanner 1

I 2021 var 183,9 helårspersoner (dækker over flere CPR-numre) anbragt hos plejefamilier, netværkspleje, socialpædagogiske opholdssteder, sikrede institutioner, handicap-døgnophold med mere.

Tallet var 175 i 2020. Udviklingen går den forkerte vej i 2022.

- Udgifterne stikker af. Vi har en såkaldt indsatstrappe, men vi må erkende, at flere end budgetteret havner på sidste trin, hvor vi er nødt til at anbringe dem for at sikre deres sundhed og trivsel. Det er altid at foretrække, at de bliver hos deres forældre, men selv om de får al den hjælp og støtte, de har behov for, kan det ikke altid lade sig gøre, siger formand Christina Lykke (SF), Børne- og Ungdomsudvalget.

Frederikshavn Kommune kæmper også med flere børn end budgetteret i specialbørnehave (Serviceloven § 32). Det vil sige børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Der er især mange børn med autisme.

Politikerne var samlet ekstraordinært i denne uge, hvor administrationen præsenterede dem for en række forslag til besparelser. Politikerne nåede dog langt fra i land. Faktisk fandt de kun små fem millioner kroner i besparelser.

Efteruddannelser, kurser og temadage stilles på standby, og alle skal generelt udvise tilbageholdenhed. Desuden kan der ved ledige stillinger spares lidt, hvis det viser sig sværere end forventet at finde en ny medarbejder.

- Vi kan allerede nu se, at vi har rekrutteringsudfordringer, erkender formanden.

Udvalget vedtog også at spare 1,5 millioner kroner på udrulningen af Makerspaces. I forbindelse med arbejdet med teknologiforståelse er der i 2021 etableret Makerspaces på fire skoler: Sæby Skoleafdeling, Ravnshøj Skoleafdeling, Nordstjernen Skoleafdeling og Ålbæk Skoleafdeling.

Disse Makerspaces har været spydspidser for prøvehandlinger med henblik på at afprøve forskellige teknologier og værdien i tilknytning til undervisningen i de enkelte fag. Otte skoleafdelinger skulle have haft dem i efteråret, men det er nu udsat.

Andre besparelsesforslag nægtede udvalget at acceptere. Det gælder blandt andet forslaget om at afskaffe skituren for skolepatruljen. Skituren er en årlig belønning til de elever, der har stået skolepatrulje. Skolepatruljen er en skitur til Sverige fra søndag til torsdag.

- Hatten af for de elever, som i slud, blæst og regn yder en indsats for, at andre elever kan komme sikkert i skole, udtaler Christina Lykke.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4