html_5 Sæby Erhvervsforening på inspirerende ekskursion
Back
Mobil-stor 1
30.06.2022 | Af: Kanal Frederikshavn

Sæby Erhvervsforening på inspirerende ekskursion

En gruppe lokale ildsjæle fra virksomheder og foreninger var i denne uge på en heldagsekskursion langs kyststrækningen omkring Sæby for at samle viden og inspiration. Målet er at gøre strandstrækningen endnu mere attraktiv.

Artikelbanner 1

I denne uge kørte en bus fuld af lokale ildsjæle kyststrækningen omkring Sæby tynd. Arbejdsgruppen bag Fremtidens Strande i Sæby var på en heldagsekskursion, hvor de lagde turen forbi blandt andet Sulbæk Strand, Sæby Søbad, Sæby Havn, Søndre Strand i Lyngså og Voerså Havn i syd.

Frederikshavn Kommune offentliggjorde i 2020 "Masterplan for fremtidens strande". Ud fra et erhvervsøkonomisk synspunkt har Sæby Erhvervsforening arbejdet videre med masterplanen med strækningen fra Voerså til Sulbæk for øje. Foreningens ønske er at få beskrevet en plan for udviklingen af strandstrækningen, hvor det handler om at skabe vækst og udvikling.

Langs strækningen findes der allerede områder, som er med til at gøre området attraktivt og velbesøgt. Men nogle steder er der behov for øget synliggørelse, mens der andre steder er et stort udviklingspotentiale. Hvis alle kystens perler tænkes ind i en samlet helhed, vil det styrke hele området.

- En fokuseret og koordineret udvikling vil gøre Sæby-området til et endnu mere attraktivt sted at bo og drive forretning. Og så vil det samtidig kunne tiltrække flere turister. Derfor mener vi i erhvervsforeningen, at det er et vigtigt projekt at arbejde med, siger forkvinde for arbejdsgruppen og bestyrelsesmedlem i Sæby Erhvervsforening Tina Christensen.

Arbejdsgruppen for Fremtidens Strande i Sæby består af en række forskellige lokale interessenter, der både repræsenterer foreninger, virksomheder men også lokale ildsjæle. Udover arbejdsgruppen deltog også repræsentanter fra Frederikshavn Kommunes Teknisk Udvalg og teknisk forvaltning i ekskursionen.

Med på turen var også konsulent John Hird fra Hird&Ko. Han indsamlede under hele ekskursionen viden og inspiration, som han skal bruge til at lave en samlet plan til arbejdsgruppen. Planen skal bruges til at koordinere igangværende og kommende projekter, og sikre den røde tråd i udviklingen. Planen skal også kunne bruges, når arbejdsgruppens aktører efterfølgende skal søge investorer til at igangsætte og implementere delprojekter.

- Det var en spændende og inspirerende dag, og jeg tror på, at alle glæder sig til at arbejde videre, når vi får de samlede input fra konsulenten. Det var skønt, at både repræsentanter fra teknisk udvalg og teknisk forvaltning prioriterede at deltage i ekskursionen. For det er vigtigt, at vi har en tæt og konstruktiv dialog med Frederikshavn Kommune, siger Tina Christensen.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4