html_5 Frederikshavn Vand sænker prisen på vand
Back
Mobil-stor 1
14.01.2022 | Af: Kanal Frederikshavn

Frederikshavn Vand sænker prisen på vand

Flere tusinde kunder kan nu se frem til at spare penge på vandregningen. Fra 1. januar 2022 har Frederikshavn Vand nemlig sænket den variable pris pr. kubikmeter fra 18,01 til 16,45 kroner.

Artikelbanner 1

Frederikshavn Vand starter året med en glædelig nyhed om, at den variable vandpris falder.

For en almindelig husstand betyder det, at de vil kunne spare et par hundrede kroner, hvis de holder det samme forbrug som hidtil.

- En husstand på fire personer har typisk et årligt forbrug på cirka 200 kubikmeter, og for dem vil det kunne give lidt ekstra plads i budgettet efter den næste vandregning, fortæller forsyningschef for Frederikshavn Vand A/S, Lars B. Østergaard.

Han glæder sig over den faldende pris i en tid, hvor prisen på andre forsyningsarter er stigende.

Forklaringen på, at den variable vandpris er faldet, skal findes i benchmarking hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. For at udnytte ressourcerne bedst muligt bliver vandselskaberne over hele landet målt på deres effektivitet. Herefter sammenlignes de med hinanden. På baggrund af effektiviteten beregner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen selskabernes såkaldte individuelle effektive omkostningsniveau. Denne indgår i selskabernes økonomiske ramme, hvoraf prisen beregnes.

Frederikshavn Vand A/S er samtidig drevet efter "hvile-i-sig-selv princippet". Det betyder, at selskabet hverken må generere overskud eller underskud i regnskabet. For at dette kan harmonere, må Frederikshavn Vand A/S løbende regulere prisen på vand.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4