html_5 Padelcenter-kæde ønsker at åbne i Frederikshavn
Back
Mobil-stor 1
26.11.2021 | Af: Michael Frederiksen

Padelcenter-kæde ønsker at åbne i Frederikshavn

Padel Club Danmark ønsker at etablere et padelcenter i Esbjerggade 4 i Frederikshavn. Frederikshavn Kommune vurderer, at det kræver udarbejdelse af en ny lokalplan.

Artikelbanner 1

Grunden anvendes i dag til erhverv med kontor, værksted, lager og omklædning, men ønskes altså ændret til også at kunne rumme et padelcenter.

Bygningerne ønskes bevaret, men anvendelsen ændres fra lager og værksted til sportsaktiviteter svarende til aktiviteter i en træningshal.

Det er planen, at der skal være tre doublebaner, loungeområde samt velfærds- og indgangsområde. De eksisterende omklædningsfaciliteter ønskes bevaret og anvendt som omklædningsrum til padelcentret.

Der etableres parkeringspladser nordvest for bygningerne, som skal tilgodese det kommende padelcenters behov. Tilkørsel til parkeringspladserne bliver via eksisterende indkørsel fra Esbjerggade.

Padel Club Frederikshavn forventes at have åbent fra kl 5.00 til 24.00 med en maksimum personbelastning på 20 personer. Der forventes flest gæster i tidsrummet kl. 15.00-21.00.

Da et padelcenter er en væsentlig ændret anvendelse i forhold til de anvendelser, der har været tidligere, vurderes det, at projektet er lokalplanpligtigt og kræver en ændring af kommuneplanrammen

I vurderingen af den ændrede anvendelse er det især det publikumsrettede, der udløser lokalplanpligten. Den fremtidige anvendelse bliver rekreativt område med den specifikke anvendelse som sports- og idrætsanlæg.

Plan- og Miljøudvalget drøfter sagen i næste uge. Teknik- og kulturdirektør Thomas Eriksen indstiller, at planlægningen for padelcentret i Esbjerggade igangsættes.

Padel Club Danmark blev tidligere på ugen solgt til den svenske kapitalfond Triton. Padel Club har på nuværende tidspunkt centre i Sønderborg, Viborg, Brande, Haderslev, Skjern, Roskilde, Kolding, Thisted, Hjørring, Randers og Tønder. I forbindelse med salget blev det oplyst, at kæden har yderligere syv centre på vej. Selskabet Padel Club Frederikshavn ApS blev stiftet 15. november 2021.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4