html_5 Whistleblower: Skal kunne gøres anonymt
Back
Mobil-stor 1
23.11.2021 | Af: DEBAT-INDLÆG

Whistleblower: Skal kunne gøres anonymt

Enhedslisten Frederikshavn-Læsø har skrevet dette indlæg som optakt til, at byrådet i morgen skal behandle et forslag omkring whistleblowerordningen:

Artikelbanner 1

Ifølge forslaget skal offentlige ansatte og borgere kunne henvende sig til ordningen vedrørende fejl og utilfredsstillende forhold og derved være med til at sikre åbenhed og gennemsigtighed.

I det nuværende forslag er det ikke muligt at lave anonyme henvendelser til whistleblower-ordningen i Frederikshavn Kommune, hvilket det er i andre kommuner.

I det nuværende forslag skal modtagerne af henvendelser være kommunaldirektøren, en jurist fra ledelsessekretariatet samt en leder fra ledelsessekretariatet.

Administrationen har vurderet, at disse tre personer vil kunne agere uvildige i forhold til Frederikshavn Kommunes forvaltning i en sådan rolle - det er vi ikke enige i.

Vi i Enhedslisten vil til byrådsmødet fremsætte følgende ændringsforslag:

- Det skal være muligt at lave anonyme henvendelser
- Modtagere af henvendelser skal være uvildige personer, for eksempel en borgerrådgiver

Enhedslisten Frederikshavn-Læsø opfordrer hermed alle borgere til, at man uanset politisk ståsted, opfordrer alle byrådsmedlemmer til at bakke op om disse ændringsforslag.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4