html_5 Folkekirken og kommunen laver Tilflytternetværk
Back
Mobil-stor 1
23.11.2021 | Af: Kanal Frederikshavn

Folkekirken og kommunen laver Tilflytternetværk

Tilflytternetværket er navnet på et nyt samarbejde mellem Folkekirken og Frederikshavn Kommune.

Artikelbanner 1

Vidste du, at der i Frederikshavn Kommune er omtrent 118 forskellige nationaliteter, der udgør omkring otte procent af borgerne i kommunen?

- Er det ikke spændende med al den mangfoldighed? Desværre, og det ved de færreste, rangerer Danmark som et af de steder i verden, hvor det er sværest for udlændinge at falde til og finde nye venner, siger Simon Kristian Blix Nielsen, International præst i Frederikshavn Provsti.

Det er selvsagt en enorm udfordring for integrationen og trivslen af nytilkomne, da det er igennem personlige relationer til dansk forankrede borgere, at man som tilflytter bedst integreres i det danske sprog og samfund samt får et netværk, der bidrager til følelsen af "at høre til".


På grund af blandt andet nævnte demografiske forskydning har Frederikshavn Provsti ansat Simon Kristian Blix Nielsen i en 50 procent international præstestilling i provstiet, hvoraf de andre 50 procent er placeret i Abildgård Kirke.

Den nye internationale præst og bosætningskonsulent Almina Nikontovic, Frederikshavn Kommune, har startet Tilflytternetværket.

- Og det har vi gjort, fordi vi deler samme grundlæggende overbevisning om, at relationer er bærende for det gode liv –uanset om man er etnisk dansk eller nydansk. Alle har brug for at høre til og få mulighed for det - også efter klokken 16, når arbejdsdagen er omme, siger de to initiativtagere.

Tilflytternetværket vil facilitere møder mellem mennesker, der har lyst til at få nye og gode venner på tværs af kulturelle og sproglige forskelligheder.

- Det gør vi ved at arrangere forskellige oplevelsesture, der kan knytte dansk forankrede borgere og nytilkomne tættere sammen. På sigt drømmer vi om, at vi igennem sådanne arrangementer kan hjælpe til, at flere mennesker - uanset etnicitet eller religion - finder sig hjemme i det store fællesskab, danner personlige relationer, kommer ind i foreningslivet, kirkelivet og bliver en større del af bylivet, siger Simon Kristian Blix Nielsen.

Tilflytternetværkets koncept er en simpel, men oplagt mulighed for at kombinere Frederikshavn Kommunes målsætninger om integration, mental trivsel og fastholdelse af borgere i kommunen med Folkekirkens kald til at være kirke for hele folket, som er bosat i Danmark.

Derfor har de to parter sammen henvendt sig til Integrationsrådet, der har været behjælpelig med økonomisk støtte til projekterne. Formand for Integrationsrådet, Katalin Fülöp, hilser projektet velkommen og håber, at det, sammen med kommunens andre gode projekter, vil bidrage til endnu mere integration, trivsel og fastholdelse af de internationale borgere i kommunen.


Vil du vide mere eller hjælpe til? Kontakt Almina Nikontovic eller Simon Kristian Blix Nielsen.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4