html_5 Succes med at tiltrække SOSU-elever til Skagen
Back
Mobil-stor 1
26.10.2021 | Af: Kanal Frederikshavn

Succes med at tiltrække SOSU-elever til Skagen

Med en skræddersyet pakke har Frederikshavn Kommune stor succes med at tiltrække flere lokale, der vælger at uddanne sig til SOSU-hjælper eller -assistent.

Artikelbanner 1

For at løse tiltagende udfordringer med at rekruttere kvalificeret SOSU-personale til hjemme- og sygeplejen i Skagen valgte Frederikshavn Kommune i foråret at gå alternative veje.

En skræddersyet SOSU-pakke med sigte på at arbejde målrettet med at uddanne og fastholde SOSU-hjælpere og –assistenter lokalt i Skagen giver allerede gevinst, fortæller Dorthe Simon Houmann, uddannelses- og udviklingskonsulent, Center for Sundhed og Pleje, Frederikshavn Kommune:

- Vi har nået vores mål for 2021. Vores ambition var at få besat 10 nye elevpladser i år, og indtil nu har vi fået besat 14. Det overgår vores vildeste forventninger, at så mange i lokalområdet viser interesse for at uddanne sig som enten SOSU-hjælper eller –assistent, fortæller Dorthe Simon Houmann.

Marianne Mose Jensen er en af de 14 nye kommende SOSU-elever. Hun har skippet sit job gennem mange år i modebranchen og er blevet bekræftet i, at det var rigtigt for hende at skifte spor:

- Jeg troede ikke, jeg kunne starte som ufaglært og komme ind i faget så hurtigt. Jeg har fået et nyt, stort netværk af kolleger, jeg kan sparre med i hverdagen. Det er en god følelse at mærke, at de vil mig og har brug for mig, selv om jeg ikke er uddannet endnu. Samtidig giver det en tryghed i ansættelsen, at jeg er garanteret job, når jeg er færdig med uddannelsen som SOSU-assistent, siger Marianne Mose Jensen, fastansat vikar i Skagen Hjemme- og sygepleje.

Succes tiltrækker opmærksomhed
Frederikshavn Kommunes succes med Skagen SOSU-pakke har fået både KL og Ugebrevet Mandag Morgen til at rette opmærksomheden mod Danmarks nordligste kommune. Mange andre danske kommuner oplever de samme udfordringer med at rekruttere kvalificeret SOSU-personale i takt med, at de ældre lever længere, mange medarbejdere i hjemme- og sygeplejen går på pension, og de nye ungdomsårgange er små.

Skagen SOSU-pakke er interessant for andre at lade sig inspirere af. Dels fordi det lykkes at tiltrække nye SOSU-elever. Dels fordi frafaldsprocenten på uddannelsen på to år er faldet fra 38 procent til ni procent:

- Vi kender 99,9 procent af eleverne på grundforløbet i forvejen, for vi har ansat dem. Vi har tæt kontakt med alle vores 260 elever, og vi tilbyder alle elever et forløb, hvor de hele tiden har kontakt med mig eller en af mine kolleger. For elever over 25 har det afgørende betydning, at de får løn som en voksenelev, og de er sikret job efter uddannelsen, fortæller Dorthe Simon Houmann.

En anden vigtig faktor, som Dorthe Simon Houmann mener har betydning for den positive udvikling, er dialog og samarbejde om blandt andet vagtplaner. Medarbejderne kan selv byde ind med, hvornår vagterne passer dem bedst. Det betyder, at medarbejderne lidt nemmere kan få arbejde og familieliv til at gå op.

Udvidet Skagen-pakke med private virksomheder

Frederikshavn Kommune arbejder nu på en udvidet udgave af Skagen-pakken i samarbejde med private virksomheder under det nationale projekt Going Global 2 om beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. Tanken er at rekruttere nye SOSU-elever blandt de cirka 850 østeuropæere, der allerede bor i Skagen, og dem der fremover flytter til området.

- Vi har brug for at uddanne mange flere SOSU-assistenter og –hjælpere de kommende år. Derfor skipper vi ikke interesserede, der ønsker at tage uddannelsen. Vi gør, hvad vi skal for at give voksenlærlingeløn til dem, der er fyldt 25 år, udtaler uddannelses- og udviklingskonsulent Dorthe Simon Houmann.

Forløb i Skagenspakken
Med Skagenspakken ansætter Frederikshavn Kommune SOSU-eleverne forud for grundforløbet GF2. Det giver mulighed for voksenlærlingeløn, hvis eleverne er over 25 år og delvist ledige. Alle elever ansættes på elevkontrakt i sammenhængende forløb med garanti for fastansættelse i Skagen efter endt uddannelse.

SOSU-eleverne indleder deres uddannelse med et 14-dages introduktionsprogram til faget og praktikken med temaer som Teori om hygiejne, Professionel fremtoning, Fagsprog og faglig kommunikation, Rettigheder og pligter.

Efter introduktionen gennemfører eleverne grundforløbet GF2 i SOSU Nords lokalafdeling i Frederikshavn. Uddannelsens praktikker afvikles i plejegrupperne i Skagen i et tæt samarbejde med Praktikvejleder Team-Skagen for at sikre gode individuelle forløb, hvor eleverne får det bedst mulige indblik i social- og sundhedsområdet og mulighederne inden for faget.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4