html_5 Ny landdistriktsstrategi: Klar til handling - samm
Back
Mobil-stor 1
14.10.2021 | Af: DEBAT-INDLÆG

Ny landdistriktsstrategi: Klar til handling - sammen

Byrådsmedlem og -kandidat Brian Kjær (S), der er formand for Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune, har sendt dette indlæg: Nu sendes Landdistriktsstrategien ud i høring. Det besluttede Økonomiudvalget i går.

Artikelbanner 1

I Frederikshavn Kommune bor cirka en tredjedel af borgerne uden for de tre største byer. Her er højt til loftet i kommunens over 26 lokalområder og landsbyer.

Selvom vi er mange mennesker og lokalsamfund, går vi efter et FÆLLES MÅL om sammen at skabe liv på landet. Det er vores pejlemærke for udviklingen af Frederikshavn Kommunes landdistrikter.

Gennem DISTRIKTSUDVALGET er alle lokalsamfund repræsenteret. Det er landsbyernes og kommunens fælles afsæt for god dialog, inspiration, sparring og igangsætning af fælles initiativer.

Sammen med borgere, ildsjæle, aktører med flere er Distriktsudvalget initiativtager, når der skal SÆTTES HANDLING BAG vores fælles mål.

Frederikshavn Kommunes hjemmeside kan du og alle andre DELE NYE IDÉER til det liv, vi ønsker at leve i landsbyerne.

Jeg håber, at rigtig mange vil deltage i høringen, så vi kan få en Landdistriktsstrategi, som kan sætte retning for en endnu større udvikling af vore landsbyer og gerne samtidig med en større fokus på bedre samspil mellem landsbyerne og kommunens store byer.

Der har de senere år været stor fokus på at skabe øgede udviklingsmuligheder i vore landsbyområder, hvilket blandt andet har været gjort ved, at de har fået økonomi til selv at lave mindre projekter uden at skulle søge Distriktsudvalget om midler.

Det er vigtigt, at vi nu får vedtaget den nye politik, så det nye udvalg fra januar kan effektuere den.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4