html_5 Socialdemokratisk tilfredshed med budget
Back
Mobil-stor 1
22.09.2021 | Af: DEBAT-INDLÆG

Socialdemokratisk tilfredshed med budget

Pernille Buhelt, regionsrådskandidat, Hjørring (A), og Jørgen Rørbæk Henriksen, regionsrådskandidat, Sæby (A), har skrevet dette indlæg: Så kom Region Nordjyllands budget i hus – hvad betyder det for Vendsyssel?

Artikelbanner 1

Det glæder os, at vi fik sat et pengebeløb af til at løfte arbejdsvilkårene for personalet på Regionens hospitaler. Det er en forudsætning for fortsat udvikling og kvalitet for patienterne på de nordjyske hospitaler.

Vi glæder os også over, at der blev penge sat penge af til at styrke de nordjyske hospitaler.

Regionshospitalet i Hjørring fik blandt andet sat penge af til at styrke og udvide behandlingen med biologisk medicin.

Derudover blev der sat penge af til etablere et ambulatorium for sportsmedicin på Regionshospitalet, Frederikshavn.

Skagen Gigt og Rygcenter får øget antal fra 20 til 23 pladser.

Yderligere blev behandlingen af Endometriose styrket på Regionshospitalet i Hjørring. En sygdom, som giver mange smerter for de kvinder, der lider af sygdommen.

I de sidste mange år har vi i Regionsrådet haft stor fokus på at bygge og ibrugtage NAU, det nye Aalborg Universitetshospital. Ser vi på udviklingen Nord for fjorden, skal vi i den næstkommende tid have gjort status for den rolle, som Regionshospital Nordjylland skal spille i det samlede Sundhedsvæsen i Region Nordjylland.

Det er vigtigt, at man nu får udarbejdet en faglig analyse af blandt andet det urologiske område med henblik på at afdække muligheder for fremtidig etablering af funktioner på Regionshospitalet i Hjørring.

Det er altafgørende, at Regionshospitalet er et robust hospital og et attraktivt sted at arbejde og dermed understøtte og sikre hospitalets uddannelsesopgave, som er grundstenen på et velfungerende og fremtidssikret hospital.

Regionshospitalet i Hjørring og Frederikshavn er Regionens næststørste matrikel, og vi skal have fokus på udviklingsmulighederne, der skal sikre fremtiden.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4