html_5 Godt budget for landdistrikterne
Back
Mobil-stor 1
13.09.2021 | Af: DEBAT-INDLÆG

Godt budget for landdistrikterne

Byrådsmedlem Brian Kjær (S) har skrevet dette indlæg: Budgetaftalen for det kommende år er god læsning for kommunens landdistrikter.

Artikelbanner 1

Der er flere elementer, som gør det lettere at bo i oplandsbyerne i Frederikshavn Kommune og elementer, som kan være med til at udvikle dem endnu mere.

Jeg er glad for, at vore landsbyer er aktive og selv tager ansvar for at skabe udvikling og nytænkning. De seneste to budgetter har vi kunnet støtte op om flere aktiviteter ved, at der nu er 20.000 kroner til rådighed i hvert lokalområde til småprojekter - udover de muligheder der er for at søge i Landdistriktspuljen.

I næste års budget er der fokus på, at det skal være nemmere at benytte offentlig transport. Der er blevet mulighed for at nedsætte taksten for at benytte Flextaxa, som netop er et tilbud der er vigtigt for landsbyerne, hvor der ikke kører ret mange busser.

Derudover er der afsat penge til puljen ”By og opland”, som godt nok er forankret under Økonomiudvalget, men som kan bidrage til projekter, som skaber øget aktivitet i både de tre store byer og i landsbyerne. Også tiltagene på klima- og naturområderne er noget, som kan gavne vore landdistrikter.

Naturligvis kan vi altid bruge flere penge, men jeg er yderst tilfreds med det resultat, der er opnået. Det giver tro på fremtiden, ikke bare for kommunens tre største byer, men her er indgået en aftale, som er med til at skabe flere aktiviteter og mindske forskellen på by og land.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4