html_5 Søger staten om 27 mio. kr. til fri faunapassage
Back
Mobil-stor 1
08.06.2021 | Af: Kanal Frederikshavn

Søger staten om 27 mio. kr. til fri faunapassage

Frederikshavn Kommune ansøgt staten om et rammebeløb på 27 millioner kroner til at realisere fri faunapassage ved Sæby Vandmølle.

Artikelbanner 1

Sæby Vandmølle ligger smukt i det centrale Sæby. Stemmeværket ved vandmøllen hindrer fisk og andre dyr i at passere stedet, og derfor er det udpeget som et nationalt vandplansprojekt af staten.

Frederikshavn Kommune arbejder for at finde en god projektløsning, hvor fisk kan passere stedet, så der bliver mulighed for godt fiskevand i de cirka 100 km vandløb opstrøms samt sikre lodsejerinteresserne i området og den kulturarv, som vandmøllen repræsenterer for byen.

I 2014 blev der udarbejdet et projektforslag, der viste, hvordan der kunne skabes fri faunapassage, samtidig med at Sæby Vandmølle og en del af stemmeværket bevares, og lodsejere langs åen får sikret deres huse mod eventulle sætningsskader som følge af ændrede vandforhold i jorden.

Efterfølgende har der været flere andre løsningsforslag i spil, og i oktober 2018 besluttede Teknisk Udvalg at igangsætte en ny detailprojektering baseret på et forslag fra Sæby Sportsfiskerklub i samarbejde med DTU Aqua.

Geotekniske undersøgelser og yderligere analyser har efterfølgende ført til en række konkrete tekniske anbefalinger til projektet. Fra næste uge opsættes der grundvandstandsloggere, som har til formål yderligere at belyse de helt lokale sammenhænge mellem åens vandstand og grundvandets vandstand.

Miljøstyrelsen har gennem telefonisk henvendelse anbefalet kommunen at søge om statslig finansiering til realisering af et projekt ved Sæby Vandmølle i indeværende ansøgningsrunde. Et tilsagn om statslig finansiering vil betyde, at kommunen har et rammebeløb at forholde sig til og kan søge om projektændringer i løbet af de tre år eller mere, som projektet vil vare. Et afslag fra staten forhindrer ikke kommunen i at søge igen på et senere tidspunkt.

Det forventes, at fremtidig finansiering til vandløbsprojekter i højere grad vil komme fra EU, hvilket erfaringsmæssigt gør det vanskeligt at tilpasse et projekt undervejs. På den baggrund har Frederikshavn Kommune ansøgt staten om et rammebeløb på 27 millioner kroner til at realisere fri faunapassage ved Sæby Vandmølle.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4