html_5 Navn til børnehave blev ikke godkendt politisk
Back
Mobiltop 1
06.05.2021 | Af: Michael Frederiksen

Navn til børnehave blev ikke godkendt politisk

"Vi bygger Specialbørnehaven Abildvej". Det står der på et stort skilt, som Frederikshavn Kommune har placeret ud til Abildvej, men politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget godkendte - mod forventet - ikke navnet på deres møde i denne uge.

Artikelbanner 1

I alt fire daginstitutioner skal navngives på grund af ny- eller ombygning.

Distriktsbestyrelserne havde indsendt følgende forslag til udvalgets godkendelse:

Bestyrelsen i Distrikt Øst foreslår, at den nye vuggestue og børnehave i Golfparken kommer til at hedde Børnehuset Golfparken. Det blev godkendt.

Bestyrelsen i Distrikt Øst foreslår desuden, at Abildgård Børnehave bliver til Børnehuset Abildvej, og at Abildgård Børnehave §32 omdøbes til Specialbørnehaven Abildvej. De to forslag blev ikke godkendt.

Bestyrelsen i Distrikt Syd foreslår, at Dybvad Børnehave får navnet Dybvad Børnehus. Det blev godkendt.

- Vi har tradition for, at bestyrelserne bestemmer institutionernes navne, men i dette tilfælde mener vi, at der er grund til at tænke sig om en ekstra gang, og det beder vi bestyrelsen om. Med navnet Specialbørnehaven Abildvej italesætter vi hele tiden, at det en institution med børn, har har specielle behov. Er det nu en god idé? Det vil vi gerne have bestyrelsen overvejer en gang mere, siger formand Anders Brandt Sørensen (S), Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker fremover, at der kommer fælles overordnede rammer for navngivning af afdelinger på dagtilbudsområdet. Navnet på afdelingen skal udtrykke hvilken type institution, der er tale om. I lighed med hidtidig praksis ved, at benævnelserne vuggestue (0-2 år), børnehus (0-5) år eller børnehave (3-5 år) indgår i navnet.

Navnet skal desuden være en betegnelse, der siger noget om institutionens geografiske placering og/eller fortæller noget om institutionens særlige indholdsmæssige profil. Geografisk kan det være et by-, vej- eller et andet kendt stednavn. På indholdssiden er Landbørnehaven et navn, som tydeligt signalerer sit landlige islæt.

- De skal fremover have nogle navne, så især tilflytterne kan finde dem. Det duer ikke med Hurlumhejhuset og lignende navne, mener Anders Brandt Sørensen.


I dag hedder børnehaven i Ålbæk netop Hurlumhejhuset.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2