html_5 Badmintonklub indkalder til årets generalforsamli
Back
Mobiltop 1
10.04.2021 | Af: Michael Frederiksen

Badmintonklub indkalder til årets generalforsamling

Frederikshavn Badminton Klub holder søndag 25. april 2021 kl. 11:00 ordinær generalforsamling i klubbens lokale i Badmintonhallen i Arena Nord.

Artikelbanner 1

Klubben har de senere år oplevet fremgang blandt ungdomsholdene, hvor mange af spillerne deltager i holdkampe såvel som individuelle turneringer.

I klubben er der, udover de ugentlige træningspas, arrangementer, hvor spillerne er sammen om andet end det at spille badminton og hvor det sociale bliver vægtet højt.

- Her samles man på kryds af holdene, køn og alder og har nogle hyggelige og sjove timer sammen, fortæller bestyrelsesmedlem Lotte Vestergaard.

Klubben har aktuelt seks bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Som bestyrelsesmedlem har man mulighed for at have indflydelse på, hvordan man planlægger sæsonen – både hvad angår trænerstaben og hvilke arrangementer, der kunne være gode at lave for spillerne i løbet af en sæson.

Bestyrelsen mødes en gang om måneden, hvor fokus er på at udvikle og være tovholdere for de arrangementer, der planlægges.

- Skulle man have lyst til at have indflydelse i en klub, hvor der er en god stemning, og hvor der er seriøsitet i det, vi laver, er man meget velkommen til at melde sig, lyder opfordringen fra Lotte Vestergaard.

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af revisor
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Eventuelt

Claus Markfoged, Mikal Nielsen og Lotte Vestergaard er på valg. Claus Markfoged ønsker ikke genvalg. Mikal Nielsen og Lotte Vestergaard er villige til genvalg.

Der er stemmeret til alle spillere over 15 år samt forældre til ungdomsspillere under 15 år med fuldmagt.

Generalforsamlingen afvikles naturligvis under corona-sikre forhold.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2