html_5 Frederikshavn Rideklub får hundeskov som nabo
Back
Mobiltop 1
08.04.2021 | Af: Michael Frederiksen

Frederikshavn Rideklub får hundeskov som nabo

Frederikshavn Kommune er på vej til at få sin femte hundeskov. Politikerne i Teknisk Udvalg drøfter sagen på mandag. Teknik- og kulturdirektør Thomas Eriksen indstiller, at der anlægges en hundeskov ved Donbækvej, lige ved siden af Frederikshavn Rideklub.

Artikelbanner 1

Kommunen har modtaget en henvendelse om etablering af en hundeskov i Bangsbo-området i Frederikshavn. Området benyttes flittigt af en bred gruppe af gæster til gåture, mountainbike, løb, legeplads, dyrehave med mere, og der findes gode stier og faciliteter i området.

Der findes to mulige placeringer af en hundeskov i den sydlige del af Frederikshavn. Den ene er ved Møllehusskoven, lige overfor Restaurant Møllehuset. Den anden er på Donbækvej, ved Frederikshavn Rideklub.

Ved Møllehusskoven er der mulighed for at lave godt 11.600 kvadratmeter, og ved Donbækvej cirka 22.700 kvadratmeter. Prisen for anlæggelsen er henholdsvis 133.000 og 155.000 kroner.

Stierne er lidt billigere at anlægge i Møllehusskoven, da de er kortere, og der er noget i forvejen. Til gengæld er parkeringsmulighederne bedre på Donbækvej.

Hundeskoven ved Donbækvej ligger også mere ugeneret i forhold til beboelse.

Skovene er danskernes foretrukne udflugtsmål, når det gælder udeliv. Det er blevet særligt understreget under COVID-19, hvor skov og natur har været danskernes mødested.

Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov. Målsætningen for skovene er at skabe en attraktiv, oplevelsesmæssig infrastruktur i skovene, der leverer gode muligheder for friluftsliv til borgerne og sikre balance mellem benyttelse og beskyttelse.

Hundeskove er populære mødesteder for hunde og hundeejere og er et fristed, hvor hunden kan løbe frit uden snor. Udover at hundene kan blive motioneret og socialiseret i hundeskovene, kan de også hjælpe til at mindske gener med løse hunde i skovene og naturen.

Der er de seneste 10 år anlagt fire hundeskove i Frederikshavn Kommune: Bannerslund, Vendsysselvej, Sæby og Syvsten. Alle skovene er velbesøgte, og publikumstællinger i Bannerslund viser op mod 25.000-30.000 besøg årligt.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2