html_5 Sæby Bakker: Vi skal turde udvikle, men klogt!
Back
Mobiltop 1
07.04.2021 | Af: DEBAT-INDLÆG

Sæby Bakker: Vi skal turde udvikle, men klogt!

Byrådsmedlem Helle Mortensen (S), Sæby, har skrevet dette indlæg: Når der er bump på vejen, skal vi løse udfordringerne.

Artikelbanner 1

Det bliver så godt med et nyt boligområde ved Sæby Bakker.
Men der er nogle bump på vejen, der skal findes løsninger på.

Lidt firkantet kan det indkredses til:
- Vejforhold
- Højden på byggeri 

Lad os først slå fast, at vi deler glæden over, at der bliver mulighed for, at flere kan bo i området. Vi skal have gode byggegrunde på hylderne for at kunne udvikle vores byområder, det gælder både til gode almene boliger, erhvervsgrunde og det gælder byggegrunde. For når nogle gerne vil os - skal vi være klar til at byde ind.

Skal vi så gå på kompromis? Nej. Vi skal løse udfordringerne.

Vejforhold: Der skal arbejdes med løsninger. Kommunen vil gerne indrette flere parkeringspladser for eksempel tæt på Sæby Planteskole og Nellemanns Have. Med al respekt kan vi godt optimere de nuværende parkeringsforhold ved haven. Vi skal afsøge muligheden for at få lavet en stor og velindrettet parkeringsplads.

Langtvedvej er er bred vej, der i Sæby Kommune blev dimensioneret til at tage mere trafik (udvikling). Vejen skal dog indrettes således, at der tages højde for de bløde trafikanter. Der skal måske overvejes en lysregulering ud til Frederikshavnsvej. Alt det gennemgåes minutiøst, så vi gør det ordentligt og finder de rigtige løsninger.

Der bliver talt om en omfartsvej / ny vej. Det anslåes, at en ny vej koster et to-cifret millionbeløb. Da området udbygges i etaper over nogle år, ja, så kan det da godt være, at der på sigt bliver behov for en ny vej til området i Sæby Bakker. Nogle vil hævde, at vi lige så godt kan lave en ny vej nu. Jo, men når vi har en vej, der kan indrettes her og nu til at dække det behov, der er. Senere vil der kunne laves en ny vej, hvis udbygningen af området viser behov for det, og at vi har råd til det eller har sparet sammen til anlæg/asfalt. Lige nu kan vi ikke bare købe nye veje - slet ikke, hvor der er en vej. Det vil blive skrevet ind i kommuneplanen, at der kan planlægges med en ny vej til området.

Lidt fakta:

Hvor i Sæby kører der ellers cirka 2000 biler i døgnet? Det gør der på Sæbygaardvej, Solsbækvej mellem Brolæggervej og Søndermarksvej.

Til sidst er der højden på nogle af lejlighedsbygningerne, der skal bygges i Sæby Bakker. Vi har i Socialdemokratiet ikke lagt os fast på en bestemt højde af byggeriet - vi lytter. Når lokalplanen kommer i offentlig høring, så lad os høre os jeres mening om, hvor højt der må bebygges i området.

Og vi tror på, at vi skal planlægge grunde med plads til alle, og vi skal turde udvikle, men klogt!


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2