html_5 EUC Nord har opnået Erasmus-akkreditering
Back
Mobiltop 1
22.02.2021 | Af: Kanal Frederikshavn

EUC Nord har opnået Erasmus-akkreditering

Med en Erasmus-akkreditering er EUC Nord i Frederikshavn og Hjørring nu klar til at styrke sit globale samarbejde med undervisningsaktører i hele verden.

Artikelbanner 1

Erasmus+ er et EU-program, hvor man kan søge midler til globalisering – primært inden for undervisning. Akkrediteringen kom på plads i sidste uge med en godkendelse af ansøgningen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der administrer ordningen på vegne af EU.

EUC Nord modtog akkrediteringen med tilfredshed.

- Fremover kan vi arbejde mere målrettet på at få skabt nye eller måske styrket eksisterende internationale samarbejder, der kan danne grobund for at udveksle både elever og undervisere. Det er en fantastisk mulighed for at tilføre vores uddannelser nye internationale perspektiver, skabe videndeling og knytte bånd på tværs af landegrænser. Der er i programmet særlige fokusområder på inklusion, digitalisering, øget miljø- og klimabevidsthed og mere bæredygtig internationalisering samt styrke internationale relationer, hvilket passer rigtig godt til EUC Nords strategi med at inddrage FN’s Verdensmål i undervisning, drift og udvikling, siger udviklingschef på EUC Nord, Karina Torp Møller.


Mere globalisering
På EUC Nord har man allerede en del global aktivitet i form af studierejser, lærerudveksling og vidensdeling på mange fagområder. Man har for eksempel en mangeårigt samarbejde med flere europæiske gymnasier og erhvervsskoler, hvor især elever har besøgt hinanden. Det arbejde – og mange andre – vil i fremtiden blive intensiveret, så endnu flere elever og lærere skal til udlandet. På Handelsgymnasiet (HHX) er man allerede i gang og har kontakter til franske og spanske skoler om elev- og lærerudveksling.

Erasmus udvider paletten
Erasmus+ har i år åbnet op for at ungdomsuddannelser også kan blive akkrediteret og derved få del i globaliseringsmidler fra EU. Hidtil har ordningen været forbeholdt de videregående uddannelser. Totalt har mere end 4 mio personer deltaget i programmet i 2019 og årligt har Erasmus et budget på knap 15 mia. euro.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2