html_5 Strandgården: To smittetilfælde mere
Back
Mobiltop 1
19.11.2020 | Af: Michael Frederiksen

Strandgården: To smittetilfælde mere

Endnu en medarbejder samt en borger på plejecentret Strandgården i Strandby er smittet med COVID-19.

Artikelbanner 1

Borgeren er opfanget i massetesten af immobile borgere. Medarbejderen er opfanget i den systematiske test af plejepersonale.

Der er ikke konstateret nære kontakter, da der er brugt værnemidler efter forskrifterne.

Efter anvisning fra Styrelsen for Patientsikkerhed testes beboerne på plejecentret nu og igen om syv dage, indtil det er konstateret, at der ikke er flere smittede. Lederen på plejecentret har orienteret de pårørende.

Der er nu tre smittede medarbejdere på Strandgården.

To elever på Frydenstrand Skoleafdeling i Frederikshavn er ligeledes smittet med COVID-19. Der er tale om en elev fra 7. årgang og - som tidligere omtalt i dag - en elev fra 9. årgang.

Eleven fra 7. klasse er hjemsendt, og dermed er der ikke konstateret nogle nære kontakter på skolen.

Eleven fra 9. klasse har ikke været i skole siden 6. november, hvorfor vedkommende heller ikke har nære kontakter på skolen.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2