html_5 Bruger Crestwing i undervisningen på htx
Back
Mobiltop 1
09.10.2020 | Af: Kanal Frederikshavn

Bruger Crestwing i undervisningen på htx

For snart et par måneder siden indgik Crestwing og htx Frederikshavn i et samarbejde, som især skulle handle om at støtte htx-eleverne i deres naturvidenskabelige uddannelse. Og nu er der kommet realiteter bag ordene i form af projektopgaver med bølgeenergianlægget fra Crestwing som case.

Artikelbanner 1

Lektor Leif Gammelgård har sammen med sine kolleger brugt materialer fra Crestwing. Ud fra videoer og 3D-tegningerne af bølgeenergianlægget har eleverne set på, hvordan anlægget udnytter bølgeenergien, og hvordan den bliver omsat til elektricitet. Det har adjunkt Leif Gammelgård omsat til et projektforløb i matematik og fysik. Forløbet er afsluttet med en projektopgave, som eleverne har lavet som gruppearbejde.

Gennem projektet har eleverne særligt arbejdet med, hvordan bølgeenergianlægget er forankret til havbunden. Her er det blevet tydeligt for eleverne, hvilke udfordringer der kan være ved at sikre en stabil forankring, samtidig med at anlægget ikke må løsrive sig ved højvande.

Under projektarbejdet har eleverne i 2.g anvendt deres viden om vektorer og kræfter fra matematik- og fysikundervisningen.

- Med bølgeenergianlægget fra Crestwing som case kan vi gøre projektet meget mere levende og eleverne kan se teorien komme til live. I projektet har eleverne desuden arbejdet med emnet ved at afgrænse og undersøge en problemstilling - lidt som man kender det fra Aalborg Universitet, forklarer Leif Gammelgaard.

Samarbejdet med Crestwing har også givet inspiration til enkelte igangværende studieområdeprojekter for nogle af eleverne i 3.g. På sigt er det intentionen, at samarbejdet med Crestwing skal udbygges og meget gerne omfatte regulær udvikling. Leif Gammelgård har allerede nogle tanker om, hvilken udvikling htx kunne bidrage med.

- Bølgeenergianlæg er jo meget forskellige og slet ikke så langt i udviklingsprocessen som vindmøller. Crestwings anlæg er noget helt unikt, og der er masser af områder at udvikle på. Jeg tror vores htx-elever på sigt kan bidrage med nogle enkelte konstruktioner og idéer som Crestwing kunne have gavn af. Men det må fremtiden vise, siger Leif Gammelgård.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2