html_5 Protestmøde i Skærum: Nej til store vindmøller
Back
Mobiltop 1
28.09.2020 | Af: Michael Frederiksen

Protestmøde i Skærum: Nej til store vindmøller

Tirsdag aften er borgerne i Skærum og omegn indkaldt til protestmøde. Målet er at sætte en stopper for opsætningen af vindmøller vest for Skærum. Det er firmaet Wind Estate, som har søgt Frederikshavn Kommune om tilladelse til opsætning af fem vindmøller.

Artikelbanner 1

- Vi er mange borgere/husstande i Skærum og omegn, der vil være utroligt kede af at få fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter som "naboer", siger Finn J. Larsen.

Han bor selv i Skærum og er initiativtager til den arbejdsgruppe på i alt syv personer, som står bag tirsdagens protestmøde. Her er målet at samle så mange underskrifter som muligt i forsøget på at overbevise politikerne i Frederikshavn Kommune om, at det er en dårlig idé med fem store vindmøller ved Skærum.

Finn J. Larsen håber, at 200 personer underskriver protestbrevet. Det er mere, end der bor i selve Skærum.

Overordnet set peger borgerne i Skærum på fem grunde til, at der ikke bør opsættes fem vindmøller.

1. Fredet dyreliv
2. Bebyggelse inden for skovbyggelinjen
3. Sammenhæng i Frederikshavn Kommunens visioner for naturliv, turisme og bosætning
4. Den ene type grøn omstilling frem for andre
5. Området er tidligere kategoriseret som et "uheldigt område for vindmølleplacering"

Området ved vindmøllerne er ifølge Skærum-borgerne ynglepladser og fourageringsområder for den røde glente.

- En af Europas førende ornitologer med speciale i rovfugle, Jan Tøttrup, har kortlagt bestanden af røde glenter i området for den planlagte placering af vindmøllerne og nærområdet omkring. Der er fire ynglepladser, og der har med sikkerhed været ynglet i de to af dem i 2020, skriver arbejdsgruppen.

Borgerne i det naturskønne område ved Skærum bakker op om Frederikshavn Kommunes arbejde med Natur på Tværs.

- Men i den forbindelse synes vi ikke, at fem vindmøller understøtter dette arbejde – tværtimod. Naturen er baggrund for, at de fleste borgere i Skærum og omegn har valgt at bosætte sig præcist her. Det opleves, at der er en stigende tilflytning af unge børnefamilier, som søger ud på landet for fred og ro. Netop området herude er et af de få landdistrikter syd for Hjørringvej, hvor der ikke med kort afstand er opsat vindmøller, fremhæver arbejdsgruppen.

Fem vindmøller passer også skidt ind i planerne med Skærum Naturhus. I prospektet for dette hus udtaler borgmester Birgit S. Hansen: "Det skal være et bæredygtigt hus med en beliggenhed lige midt i naturens bakker. Et hus, som skal være rammen om Skærums fællesskab og samtidig give byen en ny aktivitet med naturturisme".

- Ud over det nye multifunktionelle 0-energi hus er der også planer om en tilhørende naturcamp med shelters - med formålet at tiltrække turister til området med baggrund i den skønne natur omkring os. Det vil være ærgerligt, hvis dette går tabt, fordi byen bliver lagt øde af borgere, som vælger at flytte på grund af vindmøllerne og huse, som ikke kan afsættes på grund af vindmøllerne, anfører arbejdsgruppen.

Der arbejdes også med at gøre området fra Skærum og op til mølleområdet samt Katsig til en Geopark.

- Området er særligt interessant, da det har mange fortidsminder. Vi har 464 fortidsminder i Frederikshavn Kommune, og netop dette område er hotspot. Det vil være så ærgerligt at sløre det smukke landskab, hvor fortidsminder tydeligt ses på højene rundt omkring som et vidne om, at her har boet mennesker i tusinder af år. Det landskab vil vindmøller unægtelig ødelægge, mener arbejdsgruppen.

Borgerne i Skærum noterer også, at Naturstyrelsen allerede i 2002 kategoriserede de to nuværende vindmøller i området som værende "uheldigt opstillede".

- Ligeledes vil vi gerne bemærke, at ud fra Frederikshavn Kommunes Kommuneplan 2015 fremgår det planlagte område ikke som et område, der var i spil til at få opsat nye og flere vindmøller. Hvornår er den plan blevet ændret?, spørger arbejdsgruppen.

I debatoplægget opfordres der til at komme med gode ideer. Borgerne i Skærum foreslår at placere møllerne på Øksnebjerg, hvor det blæser godt fra både øst og vest. Alternativt mellem Aalbæk og Skagen.

Første led i planlægningsprocessen for projektet er en debatfolder, der fremlægges i forbindelse med en fire ugers foroffentlighedsfase fra 16. september til 14. oktober 2020. Senere i forløbet vil forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt en miljøkonsekvensvurdering af projektet blive fremlagt i en ny offentlighedsperiode, som bliver af mindst otte ugers varighed. I den fase bliver der igen mulighed for at sende bemærkninger, ændringsforslag og lignende til Frederikshavn Kommune.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2