html_5 Fakta på bordet om Frederikshavn Havn
Back
Mobiltop 1
27.09.2020 | Af: DEBAT-INDLÆG

Fakta på bordet om Frederikshavn Havn

Borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune, har skrevet dette indlæg: Lørdag efterspørger Benny Andersen i et indlæg på Kanal Frederikshavn fakta om Frederikshavn Havn. De kommer her.

Artikelbanner 1

Frederikshavn Havn er blandt Danmarks 10 største havne.

Fakta fra havnen hjemmeside:
"Frederikshavn Havn er den største færgehavn imellem det europæiske kontinent og Skandinavien, og havnen er udgangspunktet for færgetrafik til og fra Göteborg, Oslo og Læsø. I havnen findes fem færgelejer med rampe og tre Ro-Ro lejer.

Havnen har en moderne og effektiv infrastruktur, og logistikmæssigt nyder havnens brugere og kunder godt af den direkte forbindelse med det europæiske motorvejs- og jernbanenet.

I alt dækker havnen et samlet areal på 1.710.000 kvadratmeter, hvoraf vandarealet udgør 540.000 kvadratmeter. Vanddybden i havnen er mellem syv og otte meter.

Frederikshavn Havn råder over i alt seks kilometer kajer.

I forhavnen og fragthavnen er der otte meters vanddybde langs kajerne, og i nordhavnen er der syv meters vanddybde langs kajerne.

Frederikshavn Havn er en velbesøgt havn med cirka 4.500 årlige skibsanløb, heraf 3.900 færgeanløb med 1,8 mio. passagerer, 350.000 personbiler, 168.000 lastbilenheder, 2.500 busser og en samlet godsmængde på 2,45 mio. tons.

Havnen har fire forretningsområder:

  • Konventionel havnedrift (fragt/gods ind og over kaj)
  • Færger - vi har netop budt DFDS velkommen, udover Stena Line, og Læsøfærgen
  • Maritime service
  • Miljø og genindvinding (det Benny kalder skrot)

Kommunen ejer selvstyrehavnen.

Frederikshavn Havn er i gang med at færdiggøre havneudvidelsesetaperne 1 og 2. Frederikshavn Havn har tidligere ansøgt om og fa?et godkendt la?nefinansiering og kommunegaranti for henholdsvis 600 mio. kr. og 350 mio. kr. Lånerammer Frederikshavn Havn har udnyttet.

I forbindelse med gennemførelse af disse etaper har der været en række udgifter, der er finansieret af havnens likvide beholdning. Det er arbejderne vedr. færdiggørelse af etape 1 og 2, baglandsareal og renseanlæg samt ISPS-hegn og tankga?rde. De udgifter beløber sig til 48,85 mio. kr. i 2020. Her optager havnen et lån.

Frederikshavn Havn udviser i 2019 et resultat pa? 6,4 mio. kr. mod 15,3 mio. kr. i 2018. Resultatet overføres til egenkapitalen. Hvis du er interesseret i mere om økonomien - se punkt 8 på byrådets dagsorden og referat 16. september 2020.

MARS har tegnet kontrakt for 14 år. Der er principielt altid risiko for, at private virksomheder kan lukke ned. Med hensyn til havnens kunder er der lavet individuelle aftaler, som er fortrolige.

Havnens bestyrelse og ledelse vurderer alle kunder individuelt, inden der indgås aftaler. Ingen kan garantere, hvordan verden ser ud i morgen. Jeg ønsker alle kunder på havnen det bedste, og vi går gerne i dialog i forhold til arbejdskraft, udfordringer og muligheder.

Jeg ved, havnen står til rådighed for alle spørgsmål, hvis man undrer sig/er kritisk/nysgerrig, men naturligvis med respekt for forretningshemmeligheder.

Tag gerne fat i havnen for dialog - og også med MARS - så myter og mistro kan udredes. Og Jeg er altid kontaktbar.

Du spørger: "Stiller kommunen nogen form for garantier til European Energi"?

Svaret er NEJ. Og hvad mere er, så er vi ikke myndighed på tilladelsen. Den behandles af staten, da møllerne jo kommer til at stå i havet.

Med hensyn til møllerne: Ja, jeg stemte for at give folketinget det signal, som er byrådets gebet, at havvindmøller er velkomne. Det handler om grøn energi og arbejdspladser - set fra min stol.

Til sidst ovenpå alle fakta: Jeg er stolt over vores to store erhvervshavne, Frederikshavn og Skagen, som i den grad formår at se muligheder og sikre organisk vækst.

Det er det, vi er, det er det, vi (også) lever af, og vi er porten til Skandinavien.

Vi skal se op og se ud - se og skabe muligheder for vækst, arbejdspladser og bosætning.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2