html_5 Værkergrunden: Kun tre klager over højt byggeri
Back
Mobiltop 1
29.05.2020 | Af: Michael Frederiksen

Værkergrunden: Kun tre klager over højt byggeri

Frederikshavn Kommune har blot modtaget tre "højde"-indsigelser over Trigons plan om at bygge to boligtårne på otte etager på Ørnevej. Omvendt er en borger på Ørnevej så begejstret for projektet, at han ligefrem foreslår, at der bygges 12 etager.

Artikelbanner 1

Høringsperioden er nu udløbet, når det gælder planen om at opføre 32 nye ejerlejligheder og en ny biograf på Værkergrunden i midtbyen i Frederikshavn. Kommunen har modtaget ni indsigelser/bemærkninger, og det er tydeligvis trafikken, som bekymrer de fleste naboer.

60 borgere på Ørnevej er nervøse for udsigten til en voldsom stigning i biltrafikken på Ørnevej, som med dens bredde og manglende "forhindringer" ligefrem indbyder til at køre hurtigt, mener borgerne. De frygter både ulykker og trafikstøj og foreslår derfor en permanent afspærring af Ørnevej eller etablerig af trafikdæmpende foranstaltninger.

Lasse Henriksen og Marianne Elgaard Christensen, der bor på Ørnevej, skriver i deres indsigelse:

- Den trafikale situation på Ørnevej er allerede nu på grænsen til kritisk. Der kører allerede i dag megen, ekstrem hurtig og meget tung trafik på en vej, der slet ikke er beregnet til denne mængde. Med restaureringen af Ørnevejens Skole, og nu det nye byggeri på Værkergrunden vil trafikken blive fuldstændig uholdbar.

Det er Frederikshavn Kommunes vurdering, at den forøgede trafik vil kunne afvikles uden væsentlige problemer i en årrække. Trafiksituationen og -udviklingen i området vil dog i de kommende år blive fulgt nøje, og kommunen overvejer allerede at genindføre lysreguleringen i krydset Ørnevej/Rimmensgade/Vibevej.

Lasse Henriksen/Marianne Elgaard Christensen, Dorthe Hovaldt Eriksen og Ole Riber Christensen er de eneste, som giver udtryk for deres utilfredshed med højden på byggeriet.

- Har stor sympati for, at man forsøger at binde midtbyen sammen, og at man påtænker en biograf i forbindelse med byggeriet på den gamle Værkergrund. Er dog forundret over, at man så radikalt afviger fra den hidtidige plan, der tillader en maksimal bygningshøjde på 3½ etager. Man tillader også et helt andet bygningsudtryk og en anden placering af bygningerne. Nu bliver det 7-8 etager, hvortil skal lægges 1-2 etager i grundplan, altså måske 10 etager, noterer Ole Riber Christensen, som bor på Ørnevej.

Det gør Per Munkholm Olesen også, men han er derimod meget begejstret for projektet:

-  Et eksempel på byfornyelse, når det er bedst, da det giver midtbyen såvel som byen i sin helhed en markant profil, der skiller sig ud fra det eksisterende kedsommelige byggeri, fordi man har turdet gå nye veje og bryde med eksisterende normer. Hertil kommer en ny biograf, der sammen med den nyrenoverede rådhuspark givet vil medvirke til skabe nyt liv i midtbyen og gøre byen som helhed til et mere attraktivt sted at bo. Blot burde man overveje, at give tilladelse til at forhøje bygningerne med yderlige fire etager, da det efter al sandsynlighed vil være et attraktivt sted at bo, hvorfor det også kan være med til at tiltrække nye indbyggere udefra.

Plan- og Miljøudvalget drøfter sagen på tirsdag. Kommunaldirektør Mikael Jentsch indstiller, at politikerne anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan og kommuneplantillæg vedtages, så Trigon får lov til opføre to boligtårne i maksimalt otte etager (plus base).

Bliv klogere på projektet - se det virtuelle borgermøde her


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2