html_5 OPRÅB: 9. april 1940 skete det, alle frygtede
Back
Mobiltop 1
09.04.2020 | Af: DEBAT-INDLÆG

OPRÅB: 9. april 1940 skete det, alle frygtede

I dag er det 80 år siden, at Danmark blev besat af Tyskland. I den forbindelse har Kystmuseet udsendt dette Opråb: I ugerne op til 9. april 1940 havde der hersket en trykket stemning blandt danskerne. Mange frygtede at krigen, som var brudt ud et halvt år i forvejen, ville rykke helt tæt på.

Artikelbanner 1

Frederikshavnerne og fiskerne i de tre byer havde i flere uger kunnet observere en deling fra den danske flåde, som lå på Frederikshavn Red og som på skift patruljerede i det nordlige Kattegat og Skagerrak for at håndhæve landets neutralitet.

På gårdene omkring Elling var der indkvarteret en beredskabsstyrke på 200 danske soldater.

9. april skete det, alle frygtede, og i løbet af dagen besatte tyske tropper Danmark. Klokken var lidt over 8.00, da man i Sæby, Frederikshavn og Skagen observerede de første tyske fly, der var på vej mod Norge, og som samtidigt begyndte at kaste flyveblade ned.

De første egentlige tropper så man i form af motorcykel-tropper, da de kl. 16.00 passerede gennem Sæby på deres vej til Frederikshavn og Skagen. Et par timer senere ændrede billedet sig til soldater i lastbiler og i løbet af aften indtog tyskerne også Frederikshavn ad jernbane og søvejen.

Tyskerne ønskede kontrol med landet og spredte deres styrker ud overalt. Nogle områder havde dog stor militær interesse, hvorfor især Frederikshavn var målet i Vendsyssel på grund af havnen.

I Frederikshavn gjorde de første tyske lastbiler med soldater holdt i Havnegade og der blev søgt kontakt til den tyske konsul. Tyskerne skulle faktisk skovle sne i rendestenen for at få plads til alle deres køretøjer. Om aften og især om natten fortsatte ankomsten med soldater, hvorfor Forsamlingsgården blev beslaglagt til indkvartering, officererne indtog Hoffmanns hotel.

Næste dag blev Badmintonhallen indrettet til samme formål og næst stod skolerne for tur. 10. april blev havnen sikret og i byens udkant blev der opstillet luftværnskyts.

I havnen ændrede billedet sig fra hyggelige fiskekuttere og passagerbåde til grå flådefartøjer og troppetransportskibe, der skulle sejle soldater videre til Norge.

I Skagen så man de første tyske soldater på motorcykler sent på eftermiddagen. Kl. 22.30 ankom flere lastbiler med soldater, som blev indkvarteret på Banegården i forhal og ventesale. Senere ankom endnu flere motorcykler til indkvartering på skolen.

Næste morgen beundrede skagbodrengene hele sceneriet ved Banegården. Signalstationen blev besat, en tysk radio-sender blev opstillet og luftværnskanoner skød op på Grenen. Et forbud mod fiskeri fra dagen før blev ophævet til middag 10. april, dog skulle fiskernes radiosendere plomberes.

Sæbynitterne var 9. april 1940 hensat som vidner til de mange forskellige køretøjer, der kørte gennem byen på deres videre vej mod Frederikshavn og Skagen. I løbet af aften, hvor kravene om mørkelægning efterhånden blev efterlevet, blev det til køretøjer, som passerede gennem en mørkelagt by.

9. april 1940 blev første dag i det, der blev til fem mørke og svære år, både på og bagved den kyst, der forbandt de tre byer. Rationering, mørkelægning, minefare og en besættelsesmagt. Selv Hirsholm blev besat, hvor de 24 øboer i fem år måtte dele øen med 25 tyske soldater.

Sporene efter besættelsen er langt fra visket væk i vores landsdel. De mange betonanlæg vidner om tyskernes frygt for at miste det, de havde besat, og på kirkegårdene ligger der begravet tyske som engelske ofre for krigen. I farvandet ud for kysten ligger utallige vrag og miner, hvor de sidstnævnte har været aktive i mange år uanfægtet af, at krigen var forbi. Og i befolkningen sidder mange med oplevelser eller erindringer på familiemedlemmers skæbner.

En af Kystmuseets opgaver er at formidle vores lokale kysts historie, og et hovedtema er tiden 1940-1945, som især er henlagt til afdelingerne udstillingen Jysk Modstandsmuseum på Bangsbo og Bunker-museet, Bangsbo Fort. Til forskel fra mange andre museer, som i dette år markerer besættelsen, formidler Kystmuseet altid besættelsen som en del af den permanente udstilling.

Derfor har museet ikke valgt at lave særudstillinger i forbindelse med 80 året for besættelsen, da det som nævnt allerede er en af de primære fortællinger på flere afdelinger.

Vi vil dog ikke lade 80-årsmarkeringen gå ubemærket hen, men vil gennem anden formidling og forskellige arrangementer markere nedslagspunkter i historien og områdets kulturmiljøer, og har blandt andet valgt at sætte fokus på de kulturspor, der findes i kommunen på selve stederne. Museet laver derfor en række ture til disse spor.

Sidst men ikke mindst, så arbejder kystmuseet videre de næste fem år med fokus på både disse spor og ikke mindst arbejdet med en bogudgivelse om besættelseshistorien i hele kommunen.

Jysk Modstandsmuseum på Bangsbo er i disse år Danmarks største besættelsestidsudstilling. Udstillingen fokuserer på danskernes liv og betingelser i de fem mørke år. Mørkelægning, rationering og modstand og især den lokale modstandsbevægelses store arbejde med efterretningsvirksomhed og flugtruter til Sverige. Grundlaget for den nuværende besættelsesudstil-ling og museets særlige specialisering i besættelsestidens historie blev skabt i 1950-erne.

På Bangsbo Fort formidler Kystmuseet den tyske besættelsesmagts forsvar af Frederikshavn Havn og det tyske invasionsforsvar, bedre kendt som Atlantvolden. Anlægget på Pikkerbakken blev startet af den tyske marine allerede i april 1940 og blev senere befæstet med 70 betonanlæg. Efter befrielsen genanvendte det danske Søværn anlægget og udbyggede det med yderligere 10 betonanlæg, alt sammen igen til forsvar af Frederikshavn Havn. Det er disse forhold, som Bunkermuseet formidler og løbende udbygger formidlingen om på afdelingen.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2