html_5 Gammelt l... eller arkitektoniske perler?
Back
Mobiltop 1
06.04.2020 | Af: Michael Frederiksen

Gammelt l... eller arkitektoniske perler?

Der er usædvanligt mange forespørgsler om nedrivning af bevaringsværdige bygninger på denne måneds møde i Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune.

Artikelbanner 1

Faktisk er der hele fire af slagsen - i Frederikshavn, Skagen, Østervrå og Lodskovvad. I alle tilfælde indstiller kommunaldirektør Mikael Jentsch, at der gives tilladelse til nedrivning.

Nordjyllands Kystmuseum og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne argumenterer for, at bygningen på Frederikshavnsvej 6 i Skagen - et fritliggende énfamiliehus med tilhørende udhus opført i 1936 - ikke bør nedrives.

Kystmuseet vurderer, at bygningen er én i en række af bevaringsværdige huse langs den gamle indfaldsvej til Skagen fra byens "røde" periode. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur bruger ord som "et stykke kulturarv" og "meget smuk i arkitekturen, har proportioner, der kan læres noget af".

Ejeren ønsker at bygge en stor pavillon eller blot anlægge et flot haveareal, som passer ind i stilen ved Skagen Motel. Det kunne også komme på tale at opføre en morgenmadsrestaurant.

Ejeren af Kærsangervej 165A og 165B - kendt som Aages Lade - i Frederikshavn ønsker at nedrive vognhus og kostald, fordi han ønsker at udstykke området til sommerhusgrunde.

Bygningerne er i Frederikshavn Kommunes SAVE-registrering vurderet med bevaringsmæssig værdi 4. Bevaringsværdien gives efter en helhedsvurdering, hvor blandt andet kulturhistorisk og miljømæssig værdi samt originalitet og vedligeholdelsesstand indgår. Bygninger med høj
bevaringsværdi får karakteren 1. Bygninger med lav bevaringsværdi får karakteren 9.

Efter lovens bestemmelser må en bygning med bevaringsværdien 1-4 ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort. Der er i den forbindelse ikke indkommet høringssvar.

Det samme er tilfældet på Hjørringvej 441A i Østervrå. Her er der tale om en garage. Hele ejendommen er opkøbt, og der er søgt nedrivningsstøtte. Nedrivningen skal give mulighed for opførelse af ny boligbebyggelse. Formålet med nedrivningen er endvidere at forskønne bybilledet ved at fjerne forsømte og misligholdte bygninger.

Kommunaldirektøren indstiller også, at politikerne siger ja til en nedrivning af halvanden bygning på Lodskovvadvej 1 i Aalbæk. Den ny bygning skal blandt andet indeholde kontor, bad/toilet og tekøkken samt to disponible rum.

Bygningerne, der ansøges nedrevet, indgår i et samlet bygningskompleks, der desuden består af blandt andet stuehus og vognbygning. Fællestræk ved bygningerne er beskeden facadehøjde, og at tagmaterialet er strå.

Ejeren har tidligere fået nej til at nedrive to bygninger. På daværende tidspunkt var det planen at opføre en ny bygning, der var højere og tilført mere moderne detaljer som lysindtag i glas i stedet for mønning.

Plan- og Miljøudvalget har møde tirsdag 14. april.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2