html_5 Elevers digitale adfærd og kompetencer i fokus
Back
Mobiltop 1
17.01.2020 | Af: Kanal Frederikshavn

Elevers digitale adfærd og kompetencer i fokus

Unge mennesker er født i en digital tid. Frederikshavn Handelsskole sætter fokus på de unges digitale adfærd og kompetencer i et tre-årigt projekt.

Artikelbanner 1

Elever på ungdomsuddannelserne er født i en digital tid, hvor de er online fra barnsben, men selvom de er digitalt indfødte, har de ikke de nødvendige kompetencer til at begå sig hensigtsmæssigt i en digital verden og bringe deres digitale kompetencer i spil i læringssituationer.

Erhvervsskolerne i Aars, SOSU Nord og Frederikshavn Handelsskole samarbejder derfor om at styrke anvendelsen af digitale undervisningsmetoder i det treårige projekt Digital Læringskultur, som er støttet af Region Nordjylland.

- Ungdomsuddannelserne har en opgave i at løfte de digitale samfundsudfordringer og styrke dannelsen i et digitaliseret samfund. I dette projekt forventer vi at arbejde med flere forskellige digitale undervisningsmetoder, som sammensættes til tre forskellige undervisningsforløb for de tre erhvervsskolers undervisere, siger Louise Lundgreen, lektor på Frederikshavn Handelsskole.

Projektet har et elevrettet formål, der handler om at skabe øget forståelse for, hvordan teknologien både kan forstyrre og styrke elevernes læringsrum. Det har også et underviserrettet formål, hvor underviserne bliver mere fortrolige med digitale undervisningsmetoder gennem et uddannelsesforløb. Det er ikke nok at være skarp på sin faglige viden, underviserne skal også formå at få teknikken og det faglige til at spille sammen.

Projektet skydes officielt i gang torsdag 23. januar, når ekspert i digital dannelse Søren Hebsgaard holder workshop på Frederikshavn Handelsskole - først for eleverne med udgangspunkt i deres digitale vaner i og uden for skolen. Senere på dagen taler han med lærerne om resultaterne af undersøgelsen blandt eleverne.

- Søren Hebsgaard har fat i de unge på en særlig måde, når han hudløst ærligt spørger ind til deres digitale vaner i og uden for skolen. Så vi ser frem til et underholdende og lærerigt foredrag, hvor elevernes digitale vaner kortlægges. Vi skal anvende disse resultater til det videre arbejde med digital dannelse i undervisningen. Vi får blandt andet indsigt i, hvad der i undervisningen motiverer eleverne til at have gode digitale vaner, siger Louise Lundgreen.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2