html_5 Kælkebakke ved nye boliger ved 'skibakken'
Back
Mobiltop 1
10.12.2019 | Af: Michael Frederiksen

Kælkebakke ved nye boliger ved 'skibakken'

Skal der næste år byggemodnes i det område i Frederikshavn, hvor norske investorer på et tidspunkt overvejede at bygge en skibakke? Frederikshavn Kommune overvejer at lave en kælkebakke ved de nye huse.

Artikelbanner 1

Frederikshavn Kommune bør næste år igangsætte byggemodning af nye parcelhusgrunde i Sæby og Frederikshavn. Det mener i hvert fald Ejendomscentret. Sagen drøftes onsdag i Økonomiudvalget.

Lokalplanen for den nye bydel ved Flade Bakker (skibakke-området) i Frederikshavn forventes vedtaget i begyndelsen af næste år. Ejendomscentret indstiller, at Frederikshavn Kommune går i gang med ar byggemodne en del af området, når lokalplanen er endelig vedtaget.

Byggemodningen af Flade Bakker deles op i flere etaper, hvor etape 1 byggemodnes i 2020. Den indeholder i alt 30 parcelhusgrunde, hvoraf flere kan se frem til en fin udsigt fra toppen af den skibakke, som aldrig kom- kun vejnavnet Skibakkevej er tilbage.

De øvrige etaper og tidsplan er endnu ikke fastlagt, idet det vil afhænge af efterspørgsel, salg og dermed finansiering.

Ejendomscentret forventer, at etape 1 er byggemodnet i efteråret 2020. Processen kan dog forsinkes, idet Vendsyssel Historiske Museum anbefaler en forundersøgelse, da der er registreringer på og omkring området.

Der arbejdes med at lave stier og rideruter samt anlæg af grønne områder, beplantningsbælte og skov i hele lokalplanområdet,
under hensyntagen til blandt andet orkideer og flagermus. Grønne friarealer udgør 57 procent af det samlede lokalplanområde.

Og jo, der planlægges faktisk også en kælkebakke.

Frederikshavn Kommune byggemodnede for fem år siden 16 parcelhusgrunde på Boelsmindevej/Strandager i Sæby. 13 ud af de 16 grunde er nu solgt.


Ejendomscentret indstiller, at der igangsættes byggemodning af en ny etape på Strandager med seks parcelhusgrunde. Det forventes, at området er byggemodnet samt at fællesarealer og grøfter er anlagt i sommeren 2020.

Byggemodningen de to steder koster kommunen 9,6 millioner kroner.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2