html_5 Vil bygge nye lejligheder meget tæt på gågaden
Back
Mobiltop 1
01.12.2019 | Af: Michael Frederiksen

Vil bygge nye lejligheder meget tæt på gågaden

18-21 nye lejligheder blot 25-75 meter fra gågaden i Frederikshavn. Det kan blive resultatet, hvis en ansøgning fra ArkiNord får politisk medvind i Frederikshavn Kommune.

Artikelbanner 1

ArkiNord søger på vegne af ejer om principiel tilladelse til opførelse af nyt boligbyggeri på ejendommene Th. Bergs Gade 6, 8 og 10. Byggeriet tænkes udført med en boligblok på arealet ud mod Parallelvej og en boligblok på arealet ud mod Th. Bergs Gade. Der etableres fælles parkerings- og friarealer i området bag bebyggelsen.

Bygningen ud mod Parallelvej fremstår i 2½ etage mod vest (Parallelvej) og i 3½ etage mod øst. Bygningens totalhøjde målt fra fortov på Parallelvej bliver cirka 12,2 meter, mens højden målt fra parkeringsarealet bliver 13,7 meter. Her bliver der ni lejligheder, alle på 88 kvadratmeter.

Bygningen på Th. Bergs Gade opføres i tre etager med tagterrasse og med elevatortårn i fire etager. Bygningen får en højde på godt 9,3 meter. Bygningen udføres med fladt tag og tagterrasse for at tilpasse byggeriet de omkringliggende ejendomme på Danmarksgade 56 og Th. Bergs Gade 12. Her bliver der 9-12 lejligheder på 111-121 kvadratmeter.

Projektet har været i naboorientering og partshøring ved omkringliggende ejendomme, det vil sige 57 virksomheder, beboere og ejere. Der er indkommet fire høringssvar. Bemærkningerne vedrører blandt andet bekymringer over:

  • Adgangen til eksisterende parkeringspladser og øvrige virksomheder på de tilstødende ejendomme
  • Udsigten fra eksisterende bebyggelse
  • Udseendet af boligblokken mod Th. Bergs Gade, der ikke fremmer det samlede udtryk af området,
  • At der i dag er parkeringspladser på arealet, som løser en del af behovet for parkering i midtbyen og på de omkringliggende ejendomme, og det vil give udfordringer, hvis parkeringspladserne forsvinder
  • Støj i forbindelse med byggeriet.

Center for Teknik og Miljø er positivt stemt over for projektet. Bebyggelsen vil afslutte karrébebyggelsen mod Parallelvej og Th. Bergs Gade som angivet i lokalplanens kortbilag. Boligblokken mod Parallelvej er i udtryk forsøgt tilpasset bebyggelsen på Rådhusstrædet, og blokken mod Th. Bergs Gade er forsøgt tilpasset bygningsudtrykket på de eksisterende bebyggelse på hjørnet af Th. Bergs Gade og Danmarksgade, og vurderes at tilgodese lokalplanens formål om at sikre en god helhedsvirkning.

Politikerne i Plan- og Miljøudvalget behandler sagen i den kommende uge.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2