html_5 Byrådsmedlem klar til at stoppe udendørsmusik
Back
Mobiltop 1
30.11.2019 | Af: Michael Frederiksen

Byrådsmedlem klar til at stoppe udendørsmusik

Byrådsmedlem Erik Kyed Trolle (S) fremsatte i denne uge et forslag på byrådsmødet, som ville have stoppet det meste udendørs livemusik i Frederikshavn Kommune.

Artikelbanner 1

I forbindelse med den efterhånden årlige evaluering af "musikstøjen" i Skagen foreslog Erik Kyed Trolle, "at den gældende restaurationsforskrift ændres således, at forskriften tilrettes Miljølovens vejledende støjgrænser uden særlige geografiske og antalsmæssige dispensationer. I restaurationsforskriften indskrives en generel dispensationsmulighed, således at Frederikshavn Kommune, efter ansøgning, kan dispensere for miljølovens vejledende støjgrænser i dagene under for eksempel Skagen Festival, Tordenskjoldsdagene, Sæby jazzfestival og andre ikke kommercielle erhvervsmæssige arrangementer."

Sagt mere direkte ville det betyde et farvel til udendørs musik, som involverer højttalere. Miljøstyrelsens regler på 45db gør det næste umuligt selv at spille akustisk guitar og overholde reglerne.

Erik Kyed Trolles forslag havde kun opbakning fra fire af byrådets 29 medlemmer, nemlig DF'erne Flemming Rasmussen og Kasper Lau, EL's Ida Skov og Erik Kyed Trolle selv. De resterende 25 stemte imod. Erik Kyed Trolle havde således samtlige sine partikammerater imod sig.

De samme 25 byrådsmedlemmer vedtog efterfølgende, at de nuværende regler i Skagen fortsætter. Kvartetten fra før stemte imod.

I 2019 modtog Frederikshavn Kommune seks klager over høj musik. I 2018 var tallet 12, og i 2017 var der 20 klager. Halvdelen af klagerne i 2019 var bekymringer over Old Irish Pubs genåbning i Skagen, men den blev aldrig til noget.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2