html_5 17 spilledages karantæne til Kristian Jensen
Back
Mobiltop 1
22.09.2019 | Af: Andreas O. Hansen

17 spilledages karantæne til Kristian Jensen

Søndag eftermiddag faldt der afgørelse på den meget omtalte episode, fra tredje periode, i fredagens Metal-liga kamp. DIU's disciplinærudvalg har idømt den 23-årige høge-forward, Kristian Jensen, tidsbestemt karantæne frem til den 1. december 2019. Det er 17 Metal-liga kampe Kristian Jensen, dermed må sidde over i.

Artikelbanner 1

På Metaligaen.dk refereres der følgende fra disciplinærudvalgets afgørelse.

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 22. september. Afgørelsen er enstemmig.

Kategorisering af forseelsen:

I forhold til kategoriseringen har udvalget især kigget på det faktum, at handlingen blev udført i et spilstop og på en måde der kun kan lede til konklusionen, at den var overlagt. Det faktum, at Odense-spilleren lå på isen med hovedet ubeskyttet, burde have indikeret tydeligt for Kristian Jensen, at hans direkte modspiller var i en sårbar position og at Kristian Jensen burde have ageret efter dette.

Udvalget har af ovennævnte grunde kategoriseret hændelsen i kategori 3.

”Kategori 3 – ”Hensynsløs”

Handlingen er i sin natur farlig og kan opfattes som et bevidst forsøg på at skade en modspiller.

Handlingen er af en karakter hvor den fejlende spiller burde vide, at handlingen ville udsætte den direkte modspiller for betydelig skadesrisiko.

Strafferamme er 5+ spilledages karantæne. Karantæner idømt efter kategori 3 kan være tidsbestemte karantæner.”

Udmåling af karantænelængde

På baggrund af dommerens indberetning, det indsendte partsindlæg og det udarbejdede videomateriale har udvalget udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

at: I starten af episoden bliver Kristian Jensen skubbet omkuld bagfra af Odense spilleren (formildende)

Kristian Jensen initierer et slagsmål ved at vælte sin modspiller voldsomt omkring på isen ved hjælp af et halsgreb udført bagfra (skærpende)

Idet begge spillere falder til isen, mister Odensespilleren sin hjelm og ligger dermed med ubeskyttet hoved

Videoen viser, Kristian Jensen kiggende ned mod Odense-spilleren, og det må derfor konkluderes at han – objektivt set – må have konstateret/skulle have konstateret, at Odense-spilleren var ubeskyttet og sårbar (skærpende)

Kristian Jensen slår først en gang til Odense spillerens ubeskyttede hoved og lægger derefter an til endnu et slag, inden han bliver fjernet af kampens dommere (skærpende)

Forseelsen begås efter spillet er og mod en stoppet modspillers hoved (skærpende)

Selvom man bliver provokeret – som her ved at blive skubbet omkuld bagfra – så har man som spiller ansvaret for at den modreaktion, der kommer, som et absolut minimum er proportional.

Dette var ikke tilfældet her.
Handlingen er i sin helhed et udtryk for mangel på respekt for sine direkte modspillere, har intet med sport at gøre og sætter ishockeysporten i miskredit.

Der findes ikke præcedens i nyere afgørelser i dansk ishockey.

På baggrund af ovennævnte grunde og det faktum, at udvalget finder denne situation udenfor hvad der normalt kan forventes i en ishockeykamp har udvalget besluttet at anvende en tidsbestemt karantæne som retningslinjerne for udvalget giver mulighed for i de såkaldte kategori 3-forseelser.

Udvalget for Spillersikkerhed idømmer Kristian Jensen karantæne indtil 1. december 2019.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2