html_5 Overskud på 270 mio. kr. i Sparekassen Vendsyssel
Back
Mobiltop 1
20.08.2019 | Af: Kanal Frederikshavn

Overskud på 270 mio. kr. i Sparekassen Vendsyssel

Overtagelsen af Østjydsk Bank har været en succes for kunder, medarbejdere og Sparekassen Vendsyssel, der kommer ud af første halvår 2019 med et resultat før skat på 270 mio. kr.

Artikelbanner 1

Administrerende direktør Vagn Hansen betegner resultatet som meget tilfredsstillende og har følgende kommentarer til offentliggørelsen af regnskabet:

- Vi befinder os i et vanskeligt marked, hvor renteniveauet fortsat er faldende. Efterspørgslen efter lån og kreditter er ligeledes faldende, og mange kunder har en betydelig øget opsparing. Der er overkapacitet i markedet, og det gør det vanskeligere at drive pengeinstitut. Kravene til regulering stiger fortsat, hvorfor vi påføres øgede omkostninger på dette område. Vi er glade for, at vi alligevel kan vise et godt resultat, i et vanskeligt marked.

- Vores gode resultat skyldes, at der er vækst i forretningen, og at der er et højt aktivitetsniveau i afdelingerne. Også sammenlægningen med Østjydsk Bank går godt. Processen med at få det til at blive ét pengeinstitut, med respekt for de regionale forskelle, kører efter planen. Næste skridt er at få det tidligere Østjydsk Bank konverteret over på den samme datacentral, som Sparekassen Vendsyssels øvrige afdelinger. Det sker den 18.-19. april 2020, og hermed er successen, med at tage godt imod endnu et "nyt medlem af familien”" fuldendt, siger Vagn Hansen.

Sparekassen Vendsyssel ønsker til stadighed at have en solid forretning, der bygger på ordentlighed og fremdrift.

- Derfor er vi glade for, at basisindtjeningen går godt, og at vi med rente- og gebyrindtægter på 525 mio. kr. for første halvår ligger mere end 10 procent over niveauet for samme periode sidste år. Det skyldes blandt andet, at der har været et højt aktivitetsniveau på boligområdet. Kunderne har haft glæde af den lave rente, og mange har valgt at omlægge realkreditlånene til endnu mere attraktive lån.

Udlån er steget med cirka 10 procent til 13.2 mia. kr. sammenlignet med samme periode 2018, og det skyldes primært tilgang af nye kunder. Sparekassen Vendsyssel har i perioden fået cirka to nye kunder for hver gang, den har sagt farvel til én kunde.

- Nedskrivningerne er i første halvår på cirka 30 mio. kr., hvilket er 40 procent lavere end samme periode sidste år. Landbruget har været hårdt ramt, men det ser ud som om vores tålmodighed og tillid til dem har vist sig at være rigtig, for nu går det heldigvis godt i de fleste sektorer af landbruget, fortæller Vagn Hansen.

Samlet set betyder det, at Sparekassen Vendsyssel kommer ud af første halvår 2019 med et resultat før skat på 270 mio. kr. Arbejdet for at skabe en stabil og kontrolleret vækst har dermed resulteret i, at Sparekassen Vendsyssel er i stand til at tjene lige så meget på et halvt år, som den før 2017 skulle bruge et helt år på.

Det samlede resultat for 2019 forventes at udgøre 450-500 mio. kr. idet salget af Sparinvest Holding til Nykredit netop er blevet godkendt af de relevante myndigheder.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4