html_5 Politikere: I orden at rive kulturav i Skærum ned
Back
Mobiltop 1
14.08.2019 | Af: Michael Frederiksen

Politikere: I orden at rive kulturav i Skærum ned

Frederikshavn Kommune giver ejeren af tre bevaringsværdige bygninger på Dybrovej 30 i Skærum tilladelse til at rive bygningerne ned. Det sker, selv om museum ønsker bygningerne bevaret.

Artikelbanner 1

Men, men men.

Kommunen erkender samtidig, at bygningerne udgør en væsentlig del af Frederikshavn Kommunes kulturarv. Derfor appellerer politikerne i Plan- og Miljøudvalget til ejeren om at vedligeholde og bevare bygningerne, så de
fortsat kan opretholdes som en del af ejendommens samlede bygningskompleks.

- Vi håber, at ejeren tænker sig om igen. Ejendommen har en flot historie, men vi mener trods alt ikke, at der er belæg for, at vi kræver, at de tre bygninger skal blive stående, siger Mette Hardam (V), formand for Plan- og Miljøudvalget.

Udvalget begrunder sin holdning med, at de tre bygninger ikke er offentlige i den forstand, at de kan ses fra vejen. Det er reelt kun ejeren af ejendommen, som kan se de tre bevaringsværdige bygninger, der alle er opført til landbrugsformål i 1864. De er i Frederikshavn Kommunes SAVE-registrering vurderet med bevaringsværdier på henholdsvis 2, 2 og 3. Bygninger med høj bevaringsværdi får karakteren 1, mens bygninger med lav bevaringsværdi får karakteren 9.

Gården Dybro er en af de oprindelige gårde i landsbyen Vester Skærum.

Arkivleder Erik S. Christensen fra Kystmuseet i Frederikshavn anbefaler på det kraftigste, at de tre bygninger bevares.

- Bygningen, som søges nedrevet, er med sine murede detaljer meget sjælden for en bondegård, hvorfor den også har fået så høj en SAVE-karakter som 2. Jeg har i Vendsyssel aldrig set lignende detaljer på andet end herregårde. På baggrund af bygningens veldokumenterede historie, hele
gårdskompleksets kulturmiljø og de bygningsmæssige detaljer, især i køreporten, kan museet ikke anbefale en nedrivning af bygningerne, fastslår Erik S. Christensen.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4