html_5 Fr.havn Havvindmøllepark - placering er en skanda
Back
Mobiltop 1
13.08.2019 | Af: DEBAT-INDLÆG

Fr.havn Havvindmøllepark - placering er en skandale

Else Stenfeldt Mathiasen har skrevet dette indlæg i debatten om Frederikshavn Havvindmøllepark: I anledning af, at Energistyrelsen har bedt om lokale inputs til udarbejdelsen af en rapport om havvindmøllers påvirkning af miljøet, opfordres alle borgere, foreninger med mere til at maile til open-door@ens.dk.

Artikelbanner 1

Foreningen HIRSHOLM UDEN MØLLER har sendt forslag til konsekvensrapporten, men som nævnt kan alle bidrage. Deadline er desværre allerede i morgen, onsdag 14. august 2019.

I MILJØVURDERINGSLOVEN defineres miljø som biologisk mangfoldighed, befolkningen, sundhed, livskvalitet, flora, fauna, jordbund, vand, luft, landskab, kulturarv, klimatiske faktorer med mere.

Hvis European Energy får tilladelse til at opsætte fem testmøller på højder af 200m og 265m i en afstand af 4,5 kilometer fra kysten, vil de fylde hele horisonten på billedet. Placeringen af møllerne vil være et voldsomt indgreb på den herlighedsværdi, man får, hvis man har en bolig med havudsigt. Ejerforeningen Nordstrand består af 111 lejligheder!

Placeringen 2 km syd for Hirsholmene er en skandale. Det er ubegribeligt, at et flertal i byrådet ikke indser, at hvis Frederikshavn skal have en vindmøllepark, skal den placeres ude på havet og ikke i en smal korridor tæt på fredningslinien til et Natura 2000-område, hvor udvidelsesmulighederne er umulige.

Staten bør finde et område ude på havet med plads til at samle et større antal havvindmøller, som kan levere strøm til hele det danske net, og som ikke belaster hverken natur, fiskeri, sejlads eller den værdi, der er i at have en smuk uforstyrret udsigt.

Argumentet for placeringen af de fem testmøller er ifølge European Energy, at området er kystnært og allerede har været udpeget og godkendt til testmølleområde i 2008-2016.

Dengang var de projekterede møller betydeligt mindre. Dengang var der også protester over provokationen i at ville forstyrre naturen så tæt på fredet område.

Imellemtiden har Frederikshavn skabt turistmagneten Palmestranden, og der er bygget udsigtsvillaer og et SeaTower, der fremover får testmøller i megastørrelser til at genere deres havudsigt.

European Energy står bag en Megafon-undersøgelse, der spurgte til, om man kan gå ind for grøn energi (det kan alle), om man var enig i, at møllerne skaber arbejdspladser og tiltrækker turister. Der blev ikke spurgt til placeringen af møllerne.

Pressen skriver, at et flertal på 67 procent af de 1000 adspurgte går ind for møllerne. Igen og igen har de såkaldte møllemodstandere prøvet at få politikere og andre til at indse, at det ikke er vindmøller, de er modstandere af, men at det er PLACERINGEN, der ankes imod.

Frederikshavn har fire testmøller ved Nordre Skanse. Deres røde blink kan ses fra Tolne i vest, Ålbæk i nord og Sæby i syd, og det er mini-møller i forhold til de projekterede.

I pressen kan man næsten dagligt læse om, at vindmølleplaner kritiseres og søges revideret på grund af borgerprotester. Langt de fleste er enige i, at vi må sørge for ikke at ødelægge landets status af at have en smuk natur med skønne strande. Kystnære vindmøller er en saga blot. Regeringens mål er, at møller skal samles i store parker langt ude på havet.

Mit input til miljøkonsekvensrapporten:

Rapporten bør indeholde en vurdering af PLACERING AF 200-265 meter HØJE MØLLER I LIGE LINIE PÅ GRÆNSELINIEN TIL NATURA 2000-OMRÅDE OG NATURRESERVATET HIRSHOLMENE.

Hirsholmene har status af internationalt beskyttet vådområde (RAMSAR) og fuglebeskyttelsesområde. I den internationale naturfredningsorganisation IUCN nævnes, at HIRSHOLMENE OG DEJET MED TILSTØDENDE HAVOMRÅDER KAN OPFATTES SOM ET SAMLET STORT ØKOSYSTEM.

Hvordan kan man så anbringe fem megahøje havvindmøller mellem Hirsholmene og Dejet uden at komme i konflikt med fredningshensigten, da de jo kommer til at stå i de TILSTØDENDE HAVOMRÅDER?

Miljøvurderingen bør indeholde en undersøgelse af de store møllers NABOSKAB MED ET FREDET FUGLERESERVAT.

Undersøg HVORFOR SÅ MANGE GERNE VIL BO MED HAVUDSIGT? Og HVAD UDSIGTEN TIL FEM STORE MØLLER (som ikke engang harmonerer i højden, men hvor de tre sydligste er på størrelse med Eiffeltårnet) GØR VED LIVSKVALITET OG HERLIGHEDSVÆRDI.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2