html_5 - Vi ønsker planerne om havvindmøller droppet
Back
Mobiltop 1
12.08.2019 | Af: DEBAT-INDLÆG

- Vi ønsker planerne om havvindmøller droppet

Jan Bille Jacobsen, Frederikshavn, formand for beboerforeningen Holmboerne, har skrevet dette indlæg:

Artikelbanner 1

Den nærmeste påtænkte kæmpevindmølle i Frederikshavn Havvindmøllepark vil kun få en afstand på cirka 2-3 km fra Hirsholms kystlinje. Området er især et sommerhusområde med få fastboende, og vi er meget bekymrede.

KÆMPEVINDMØLLER ØDELÆGGER NATUROPLEVELSEN FOR TURISTER OG OMRÅDETS BEBOERE:

6-8000 mennesker besøger hvert år Hirsholm og kommer til øen for at opleve kulturmiljøet, fuglene og den uberørte natur. Herlighedsværdien berømmes af alle. Alt er fredet - både bygninger, planter og dyr. Alle - også kystens beboere - vil blive udsat for visuelle forstyrrelser fra de påtænkte møller. Det vil ødelægge naturoplevelsen.

VINDMØLLER PÅVIRKER HAVMILJØET:

Havneudvidelsen i Frederikshavn har medført, at strømforholdene nord for Frederikshavn havn er ændret. Disse ændrede forhold kan sammen med nye møllefundamenter betyde, at de sårbare rev og andre bundforhold vil blive ødelagt.

Hvad vil der ske, når der til møllefundamenter bankes hul i bundstrukturen?
Jeg frygter, at opsivende metangas vil finde nye veje og boblerevene vil forsvinde for evigt. Disse boblerev er er verdensberømte, helt unikke og findes ikke andre steder.

Naturstyrelsen har udlagt ankerbøjer, da ankring i området er forbudt. Det har været på tale at indføre dykkerforbud for at beskytte området.

Hvordan påvirkes fisk, sæler og marsvin af lavfrekvent støj fra møllerne?

Hvordan er påvirkningen på dyr med videre fra kablerne, der føres gennem fredningsområdet?

Hvordan påvirkes fuglene?

Fuglenes flyveruter vil blive forstyrret, da høje stålkonstruktioner på havnen (boreplatforme til skrotning) sammen med eksisterende fire vindmøller og påtænkte nye kæmpevindmøller vil danne en "tragt".

VINDMØLLER PÅVIRKER MENNESKER OG DYR NEGATIVT:

Bekymringer fra især holmboer; støj fra vingerne. Hvad er støjgrænserne?

Skyggekast? Glimt fra vingerne? Undersøgelse af den psykiske påvirkning ønskes.

Flashlight (hvidt blinkene lys på 200.000 cd forlanges af Statens Luftfartsvæsen) Hvordan påvirkes man psykisk? Stressfaktor? Undersøgelse ønskes.

Lavfrekvent støj, der måske er sygdomsfremkaldende? Bliver vi syge?

Vi foreslår, at der i den forbindelse foretages videnskabelige undersøgelser af påvirkning på beboerne.

Vil sæler og marsvin forsvinde? Hvordan med fuglene i ynglekolonierne?

De menneskelige omkostninger vil være store, hvis livskvaliteten forringes.

Vi ønsker planerne droppet og foreslår i stedet, at der opføres en rigtig havvindmøllepark cirka 20 km ude på havet, hvor man kan få bedre udnyttelse af vinden.

Det er allerede undersøgt, at udnyttelsen af vindenergien ved kysten er dårlig, da området er i læ af Jyske Ås.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4