html_5 Arbejdsmarkedsudvalg med kæmpe underskud
Back
Mobiltop 1
10.06.2019 | Af: Michael Frederiksen

Arbejdsmarkedsudvalg med kæmpe underskud

Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune har ikke styr på sit budget. Pr. 30. april er der et merforbrug på 31,7 millioner kroner.

Artikelbanner 1

Det har foranlediget en række forslag til besparelser, der skal medvirke til en reduktion af merforbruget med 12,7 millioner kroner. Disse forslag er efterfølgende indarbejdet i budgetopfølgningens resultat, som nu viser et forventet merforbrug på 19 millioner kroner.

Det er først og fremmest førtidspensionisterne, som skaber problemer for Frederikshavn Kommune. Her er der et merforbrug på 19,9 millioner kroner.

Antallet af førtidspensionister er stigende. Det skyldes flere tilkendelser og højere gennemsnitspriser end budgetlagt, og samtidig betyder den stigende pensionsalder, at flere førtidspensionister forbliver på førtidspension. Det stigende antal tilkendelser af førtidspension skyldes, at flere ressourceforløbssager og jobafklaringssager efter to-fem år har nået deres afslutning og dermed overgår til førtidspension.

Politikerne i Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen på torsdag.

Arbejdsmarkedsdirektør Carsten Sand Nielsen indstiller, at politikerne godkender budgetopfølgningen med stillingtagen til det forventede merforbrug på 19 millioner kroner, og at sagen sendes videre med udvalgets anbefaling om det forventede merforbrugsfinansiering til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Politikerne har et punkt, som hedder "besparelsespotentialer", men det er et lukket punkt, hvor der ingen oplysninger er inden mødet.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2