html_5 Hvad skal jeg gøre af mit affald, som ikke hentes
Back
Mobiltop 1
14.05.2019 | Af: Kanal Frederikshavn

Hvad skal jeg gøre af mit affald, som ikke hentes?

Heller ikke i dag indsamles der affald i Frederikshavn Kommune. I morgen er det en uge side, at skraldemændene nedlagde arbejdet.

Artikelbanner 1

Remondis A/S har i dag meddelt Forsyningen A/S, at arbejdsnedlæggelsen blandt chaufførerne ikke er afsluttet, hvilket medfører, at der ikke indsamles renovation og papiraffald i Frederikshavn Kommune.

I den forbindelse oplyser Forsyningen A/S:

- Er din affaldsbeholder fyldt, kan du samle dagrenovationen i sække og stille dem ved din affaldsbeholder. Du kan benytte plastik- eller papirsække. Når arbejdet genoptages, medtages det ekstra affald, og det vil blive behandlet som restaffald.

- Er din papirbeholder også fyldt, kan du samle papiret i en papirsæk, der bliver medtaget, når arbejdet genoptages. Du kan også aflevere papiret på genbrugspladsen i container til papir.

Forsyningen følger situationen og vil, når konflikten er ophørt, komme med plan for, hvordan der bliver ryddet op.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4
  • Artikelbanner 5
  • Artikelbanner 1
  • Artikelbanner 2