html_5 Kunst i verdensklasse i nyt museum i Skagen?
Back
Mobiltop 1
15.03.2019 | Af: Michael Frederiksen

Kunst i verdensklasse i nyt museum i Skagen?

Et museum på havnen i Skagen for international samtidskunst i verdensklasse. Det er målet for "Initiativgruppen Astrup Fearnley Museet, Skagen".

Artikelbanner 1

Frem til udgangen af 2019 arbejder gruppen på at beskrive projektet og kortlægge mulighederne for at realisere museet i Skagen. Budgettet hertil lyder på 1,3 millioner kroner.

Der er nedsat en bestyrelse, som består af Susane Røntved (midlertidig formand), tidligere borgmester Kurt Kirkedal (næstformand) og Gunnar Kvaran (direktør, Astrup Fearnley Museet, Oslo). Bestyrelsen søger Frederikshavn Kommune om 310.00 kroner i støtte. Sagen behandles politisk i Økonomiudvalget i næste uge.

Pengene i projektfasen bruges blandt andet til en 12 måneders fuldtidsansættelse af projektleder Dorthe Rosenfeldt Sieben. Der er til dato rejst 610.000 kroner.

Astrup Fearnley Museet er Nordens førende museum for international samtidskunst i Oslo. Museet ejer Nordens - måske

Europas - absolut førende samling af international samtidskunst, som er indkøbt siden 1960'erne og frem til i dag. Samlingen vokser løbende via indkøb af international samtidskunst i verdensklasse. Museets direktør, Gunnar B. Kvaran, har helt ekstraordinært åbnet dørene for et enestående fagligt tæt samarbejde for at realisere et museum for international samtidskunst i verdensklasse i Skagen.

Det betyder, at Skagen med en etablering af et museum for international samtidskunst vil få en helt unik adgang til løbende at udstille værker og vise skiftende udstillinger af samtidskunstnere på højeste internationale niveau fra Astrup Fearnley Museets kunstsamling samt at indgå i de verdensomspændende udstillingssamarbejder, som Astrup Fearnley Museet i Oslo indgår i.

Oslo-museets bygninger er designet af den verdenskendte arkitekt Renzo Piano, og de ligger i en ideel position for enden af kajpromenaden i Oslo Havn med udsigt over Oslofjorden. Målet i Skagen er også, at museet skal placeres på havnen.

Et museum for international samtidskunst vil ifølge ansøger være med til at komplementere Skagens Museum og medvirke til at styrke og videreudvikle Skagens mangeårige tradition som værende en by, der på internationalt niveau eksponerer kunst i international klasse.

De 310.000 kommunale støttekroner skal bruges til udarbejdelse af to centrale produkter, som indgår i projektets igangværende Feasibilityfase. Der skal blandt andet laves en analyse af potentialerne for Frederikshavn Kommune ved etablering af et museum for international samtidskunst i verdensklasse i Skagen.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4