html_5 Undervisere i Fr.havn er blevet varslet strejke
Back
Mobil-stor 1
14.12.2018 | Af: Kanal Frederikshavn

Undervisere i Fr.havn er blevet varslet strejke

Undervisere på sprogskolerne i Frederikshavn, Holbæk, Ringsted og Rønde er blevet varslet strejke fra 14. januar 2019. Det sker på baggrund af et forhandlingssammenbrud 11. december mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og Folkeoplysningsorganisationernes arbejdsgiverorganisation (FOAS). 

Artikelbanner 1

Yderligere 35 skoler er varslet blokade på den samme dato. FOAS er rystet.

- LC og Uddannelsesforbundet søger en unødig konflikt. For FOAS er det egentlig meget simpelt. LC og Uddannelsesforbundet har indgået en overenskomst med en privatudbyder, A2B, som også udbyder dansk-uddannelse, men de har meget lempeligere vilkår i deres overenskomst. LC og Uddannelsesforbundet har bidraget til at forvride konkurrencen imellem A2B og de organisationer, der er tilknyttet FOAS, herunder organisationer såsom Dansk Flygtningehjælp samt oplysningsforbundene AOF, FOF, FORA, DOF og LOF. Det har vi ikke ville acceptere i forbindelse med de nye overenskomstforhandlinger, og det har så udløst både strejke og blokade varsel, siger John Meinert Jacobsen, direktør i AOF Danmark og formand for FOAS.

FOAS har ved de seneste tre overenskomstforhandlinger bedt LC og Uddannelsesforbundet om at overenskomstdække de private virksomheder, som i stigende grad er begyndt at drive virksomhed på offentligt udliciterede uddannelsesopgaver, og det fik A2B så i 2017.

- Vi var rigtig glade for, at LC og Uddannelsesforbundet lavede en overenskomst med A2B, men vi havde dog aldrig forestillet os, at LC ville tegne en ren uddannelsesoverenskomst med private virksomheder, såsom A2B, uden den indeholdt en arbejdstidsaftale. Det har jo været det mest principielle for LC at få genindført i overenskomsterne med KL og staten.

- LC og Uddannelsesforbundet har indgået en overenskomst med A2B og deres undervisere, som er væsentlig bedre som arbejdsgiver end den tilsvarende overenskomst mellem FOAS og LC. Til de seneste forhandlinger i 2015, der bekræftede LC, at de ikke ville indgå overenskomst med nogen udenforstående på vilkår, som efter en samlet vurdering var lempeligere end dem, der ville blive gældende for FOAS. Men det har de gjort, og derfor er det naturligt at vi stiller spørgsmålstegn ved hvorfor LC har valgt denne organisationsfjentlige tilgang til at overenskomstdække uddannelsesområdet for sprogcentervirksomhed.

- FOAS vil gerne forhandle, men vi ønsker de samme vilkår som A2B, da begge aktører er på det samme marked. LC bør stå ved sine principper og derfor ville det være mere naturligt, at LC frigør sig fra overenskomsten med A2B så hurtigt som muligt eller alternativt giver FOAS samme vilkår så forskellene udlignes. Arbejdsretsligt har man en loyalitetsforpligtelse overfor hinanden, og denne indebærer blandt andet, at en part ikke må disponere på en måde, der skader den anden part, for eksempel som i FOAS tilfælde at påføre den anden part en destruktiv konkurrence. Det gælder både for arbejdsgiver og arbejdstager siden. FOAS bør have de samme vilkår eller også bør LC opsige overenskomsten med A2B. Men i LC og Uddannelsesforbundet vil man i stedet øge dramatikken og tage sine egne medlemmer som gidsler og udløse en større konflikt end at indrømme, at man har begået en kæmpe brøler, udtaler John Meinert Jacobsen.

Strejken på de fire sprogskoler kommer til at ramme 50 undervisere, og alle sprogcentre bliver ramt af blokade, hvilket betyder, at ingen medlemmer af Danmarks Lærerforening, Uddannelsesforbundet eller Frie Skolers Lærerforening må søge job eller lade sig ansætte på FOAS sprogcentre under konflikten.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4