html_5 Lindebo skal renoveres for 132,5 millioner kroner
Back
Mobiltop 1
13.12.2018 | Af: Kanal Frederikshavn

Lindebo skal renoveres for 132,5 millioner kroner

Frederikshavn Boligforening er klar med endnu et gigantisk moderniseringsprojekt. Denne gang er det afdeling 14, Lindebo, som skal renoveres for godt 132,5 millioner kroner.

Artikelbanner 1

Lindebo består af 192 boliger fordelt på 48 gårdhavehuse og 144 etageboliger i Randersgade, Vejlegade, Middelfartsgade, Kertemindegade og på Niels Juls Vej. Helhedsplanen omfatter alle 192 boliger.

Frederikshavn Kommune skal "kun" bidrage med 300.000 kroner. Politikerne i Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden, at projektet føres ud i livet.

- Det er en rigtig dejlig helhedsplan, som minder om den, vi blandt andet oplevede i Hånbæk. Det er godt for vores by, mener borgmester Birgit S. Hansen.

I gårdhavehusene har der været omfattende problemer med skimmelsvamp. De tekniske undersøgelser har vist, at problematikken primært kan henføres til tagkonstruktionen.

Frederikshavn Boligforening oplyser, at der i helhedsplanen for afdelingen etableres tilgængelighed i 24 gårdhavehuse samt bevares tilgængelighed i 40 stueetages boliger i etageejendommene.

I samtlige gårdhavehuse udskiftes taget samt vinduer og døre. I etageejendommene efterisoleres gavlene, vinduer og døre udskiftes og altanerne renoveres.

I de boliger, hvor der etableres tilgængelighed, ombygges boligen efter en tilgængelighedsvenlig indretning. Der udskiftes køkken og bad, de tekniske installationer renoveres, og der etableres ventilationsanlæg med varmegenindvinding.

I gårdhavehuse, som ikke er tilgængelighedsboliger, laves nye gipslofter, der udskiftes køkken og bad, tekniske installationer renoveres, og der etableres ventilationsanlæg med varmegenindvinding. Boligerne ombygges ikke med hensyn til indretning.

I etageboliger, som ikke er tilgængelighedsboliger, udføres der indvendig reparation efter vindues- og dørudskiftning. Der etableres ventilationsanlæg med varmegenindvinding.

Den nuværende gennemsnitlige husleje for afdeling 14 er i dag på 665 kroner pr. kvadratmeter. Prisen vil efter renoveringen stige til 754 kroner.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4