html_5 Ekstra NT-regning - slut med teletaxa i Fr.havn by
Back
Mobiltop 1
06.12.2018 | Af: Kanal Frederikshavn

Ekstra NT-regning - slut med teletaxa i Fr.havn by

En budgetstigning på 1,4 millioner kroner fra Nordjyllands Trafikselskab (NT) tvinger nu Kultur- og Fritidsudvalget til at justere på serviceniveauet på den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune. 

Artikelbanner 1

Selvom budgettet for længst skulle være afsluttet, har Kultur- og Fritidsudvalget, der har ansvaret for den kollektive trafik, på årets sidste møde været nødt til at varsle ændringer og serviceforringelser for 2019.

- Vi er stærkt utilfredse med, at NT pludselig og i sidste øjeblik har sendt en stor ekstraregning i næste års budget. Det er ikke godt nok, at det kommer efter budgetterne er vedtaget. Vi er særligt utilfredse med at administrationsomkostningerne i NT stiger, og specielt når det får den konsekvens, at vi er nødt til at skære i serviceniveauet, siger Anders Broholm (V), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune.

- Vi har vendt hver en sten i udvalget, men vi bliver nødt til at lave nogle tilpasninger for 2019. Vi er gået efter at spare på dele, hvor der er er alternative transportmuligheder samt tilpasning i perioder i byerne, hvor der er få passagerer. Det er rigtig træls, men en løsning vi kan leve med, når vi ikke har et valg, mener Anders Broholm.

Kultur- og Fritidsudvalget har sendt forslagene i høring hos de høringsberettigede råd, og de er til endelig beslutning i januar. Forslagene betyder blandt andet en nedlæggelse af teletaxaordningen i Frederikshavn by og en særlig sommerkøreplan for bybusserne med ændrede ruter. "Skagen Bybus" bevares, men dog således, at den kører i perioden frem til 1. oktober 2019 og fra 2020 kører den i sommerperioden 1. april til 1. oktober.

Til gengæld fastholdes den lave takst på "Flekstur", som i stedet kan bruges. Derved vil der stadig være gode transportmuligheder rundt i kommunen.

Anders Broholm og Bjarne Kvist fra Kultur- og Fritidsudvalget har sammen med borgmesteren indkaldt NT til et møde omkring NTs budgetlægning for at få den ændret, således budgetterne fremsendes tidligere og dermed kan indgå i kommunernes budgetlægning. Endvidere vil de igen påpege det urimelige i, at NT skruer administrationsomkostningerne op.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4