html_5 Igen i 2019 frarådes badning på Jerup Strand
Back
Mobiltop 1
05.12.2018 | Af: Kanal Frederikshavn

Igen i 2019 frarådes badning på Jerup Strand

Badevandskvaliteten på Jerup Strand er igen i 2018 blevet målt til at være "ringe". Vandet ved Haldbjerg-Vangen går fra "udmærket" til "god".

Artikelbanner 1

Badevandskvaliteten er i år blevet målt ved 20 badevandsstationer i Frederikshavn Kommune. Kontrollen er lovpligtig. Der udføres statistisk beregning på baggrund af resultaterne fra de seneste fire år. Badevandet klassificeres som enten "udmærket", "god", "tilfredsstillende" eller "ringe".

For at opnå Blå Flag skal stranden have klassificeringen "udmærket". I 2018 skete det for 18 stationer.

Stranden ved Haldbjerg-Vangen har oplevet overskridelser af kravværdierne, hvilket medfører ændret klassifikation. Nedjusteringen betyder dog ikke, at der ikke fremover kan bades på stranden.

Center for Teknik og Miljø og Forsyningen A/S har aftalt, at der inden sæson 2019 afklares forhold omkring eventuelle afledninger fra kloaksystemet til Haldbjerggrøften samt at spildevandsforholdene ved udvalgte ejendomme i området undersøges.

Jerup Strand har også i 2018 fået klassifikationen "ringe". Lokale og turister vil derfor igen i 2019 opleve skilte med teksten "badning frarådes".

Der var i år planlagt opfølgende DNA-analyse af prøver med højt bakterieindhold for Jerup Strand med henblik på en nærmere identifikation af forureningskilderne. Det forhindrede den tørre sommer dog.

Center for Teknik og Miljø har nu indhentet tilbud på nærmere kildeopsporing ved Jerup Strand hos konsulentfirmaet Amphi-Bac.

Det geografiske område, hvor forureningskilden sandsynligvis findes, er ret stort. Der vil blive taget prøver i en række forskellige fokuspunkter med henblik på at indsnævre områder, hvorfra forureningen kan stamme. Når resultaterne foreligger, skal Frederikshavn Kommune herefter tage stilling til eventuelle yderligere undersøgelser med henblik på nærmere identificering af forureningskilden. Det kan ikke forventes at forureningskilden entydigt kan identificeres ved den overordnede indledende screening, som kontraktforslaget indeholder.

Amphi-Bac anbefaler, at kildeopsporingen iværksættes hen over badesæson 2019. Samme holdning har politikerne i Plan- og Miljøudvalget, som i går besluttede at investere godt 73.000 kroner i en nærmere undersøgelse af de komplicerede forhold på Jerup Strand.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Artikelbanner 3
  • Artikelbanner 4