html_5 Brian Kjær aner ikke, hvad han taler om
Back
Mobil-stor 1
18.11.2017 | Af: Søren Meier Jensen

Brian Kjær aner ikke, hvad han taler om

Kandidat til regionsrådet, soldat og veteran Søren Meier Jensen (V) har skrevet dette indlæg: Byrådsmedlem Brian Kjær (A) har skrevet et indlæg på baggrund af et vælgermøde, hvor der to gange blev spurgt ind til kommunens veteraner og veteranpolitik. Den "irriterende" spørger var mig...

Artikelbanner 1

Brian Kjærs indlæg er en gang talen udenom, som efterlader en stærk fornemmelse af, at Brian ikke aner, hvad han taler om, eller har lyttet til spørgsmålene fra salen.

Behovet for en veterankoordinator handler ikke, som Brian tror, om at skabe samværstilbud for veteraner, men derimod om en koordinator, der vil være en synlig kontaktperson for veteranerne og deres familie. En koordinator, som skal have mulighed for at yde støttende og anonyme samtaler, så vi sikrer, at alle tidligere udsendte føler sig trygge i henvendelsen til denne. Veterankoordinatoren skal også være en personlig indgang til de veteraner, der har svært ved at kommunikere med kommunen.

Andre vigtige roller for veterankoordinatoren kan være at at deltage i samtaler som bisidder, hjælpe med koordinering af kommunale indsatser og til at finde "rundt" i kommunen.

Rollen som veterankoordinator skal blandt andet handle om at være et bindeleddet mellem flere dele af den kommunale indsats, så veteranen og de pårørende får den bedst mulige hjælp til eksempelvis beskæftigelse, sociale problemer og lignende.

Netop nævnte vælgermøde, hvor Socialdemokratiet i Frederikshavn udviste stor uvidenhed og ligegyldighed overfor vores veteraner, viser med stor tydelighed behovet for en regional veterankoordinator, som kan bruges som et bindeled imellem de kommuner, som allerede har en koordinator, samt yde støtte og vejledning til de veteraner som er så uheldige at bo i en kommune uden en kommunal veterankoordinator.

Derudover skal veterankoordinatoren være kontaktperson til forsvaret, veterancentret, andre organisationer samt rådgive kommunernes medarbejdere.

Det er 521 veteraner i Frederikshavn Kommune - de fortjener en god behandling.


Artikelbanner 2

Flere nyheder

  • Mobil-lille 1
  • Mobil-lille 2
  • Artikelbanner 5
  • Mobil-lille 3
  • Mobil-lille 4